ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Νέα

Την Παρασκευή 17 Μαΐου στις 2.00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξή του.
Δεδομένου ότι οι εκλογές απέχουν μόλις δύο εβδομάδες περίπου η συζήτηση αναμένεται να είναι κατά βάση πολιτική.
Από τα θέματα της συνεδρίασης πιο σημαντικά είναι η διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα, στους συνδυασμούς των υποψηφίων των ευρωεκλογών, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, για την προεκλογική προβολή τους, η έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πρότασης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού σταδίου – κόμβος Βογιάνου)» στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο: «Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών– 2η Προκήρυξη» και η παραλαβή του τρίτου σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών».