Διασχίζοντας με το ποδήλατο την «Ιόνια διαδρομή»

Νέα

Πρόταση 9 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια στο Ταμείο Ανάκαμψης για την Πρέβεζα

Ένα μεγάλο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην παραλιακή ζώνη της Πρέβεζας σχεδιάζει η Περιφέρεια Ηπείρου που είναι έτοιμη να καταθέσει την πρότασή της ύψους 9 εκατ. ευρώ, υπό τον τίτλο «Ιόνια Διαδρομή, με την Οικονομική Επιτροπή, να εγκρίνει την  υποβολή πρόταση ένταξης του έργου «Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων (Ιόνια διαδρομή) Π.Ε. Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000,00 € στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε την Πέμπτη και πήρε αποφάσεις μεταξύ άλλων και για έργα αποκατάστασης ζημιών και βελτίωσης του οδικού δικτύου στην Ήπειρο.

Ειδικότερα, κατοχυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:

– «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 124.000  €. Ανάδοχος Ι. Καλλίας & ΣΙΑ Ο.Ε.

– «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας», προϋπολογισμού 111.600 €.  Ανάδοχος  Μάκης ΑΤΕΕ.

Επίσης αναδείχτηκε ο  προσωρινός ανάδοχος (Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.) για το έργο κατασκευής  «Ειδικής γέφυρας σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 705.000.

Εγκρίθηκαν επίσης οι διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων που αφορούν την κατασκευή ζώνης στράγγισης και ανακούφισης για την αποφυγή κατολίσθησης επί της 3ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 186.000 ευρώ, έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο. Αρχάγγελος – Νεράιδα Π.Ε. Πρέβεζας,  προϋπολογισμού 212.281,59 ευρώ, η άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης μετά από θεομηνίες με την κατασκευή αναβαθμών περιοχής Καταρράκτη Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 248.000 ευρώ και η αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο. προς περιοχή Αράχθου Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

Έργα πολιτισμού

Η επιτροπή έλαβε επίσης αποφάσεις για τρία έργα στον τομέα Πολιτισμού, όπου ανεδείχθη οριστικός διάδοχος (Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.) για το έργο «Εργασίες επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βλαχάτανου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 88.000 ευρώ, ενώ ενέκρινε και τη δημοπράτηση των έργων που αφορούν την συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ και την επισκευή του  Ι.Ν. Προφήτη Ηλία  Καρδαμιτσίων», προϋπολογισμού 55.000 ευρώ.

Μεταφορά υπολείμματος

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά του υπολείμματος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας  ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού 347.200 ευρώ.