Προς υλοποίηση έργα 2,3 εκατ. ευρώ στον Δήμο Ζίτσας

Τοπικά

Τις συμβάσεις για την υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ στις Κοινότητες Αγίου Ιωάννη και Λιγοψάς του Δήμου Ζίτσας υπέγραψαν, το πρωί της Πέμπτης (11-02-2021), ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Πέτρος Αρλέτος.

Ειδικότερα, υπεγράφησαν οι συμβάσεις για την εκτέλεση των έργων:

-«Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη» προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ (2.078.225,81) το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και

-«Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Λιγοψάς» προϋπολογισμού 219.000 χιλ. ευρώ που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα “Leader” Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Πρόκειται για έργα υποδομών που κάτω από τις ιδιαίτερες εργασιακές συνθήκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, οι υπηρεσίες του Δήμου (Τεχνικές και Προγραμματισμού) κατάφεραν σε σύντομο διάστημα να τρέξουν τις διαδικασίες προκειμένου ο ανάδοχος να ξεκινήσει την εκτέλεσή τους. Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο διάστημα σε Κοινότητες του Δήμου Ζίτσας βρίσκονται σε εξέλιξη τριάνταμεγάλα έργα, που καλύπτουν κενά δεκαετιών σε βασικές υποδομές.

«Στην πλειοψηφία τους είναι έργα που με την υλοποίησή τους αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και προστατεύουν το περιβάλλον για το λόγο αυτό όλοι μας θα πρέπει να επιδείξουμε υπομονή και κατανόηση για τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται και δυσχεραίνουν την καθημερινότητα μας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.