ΗΠΕΙΡΟΣ – Διψήφια αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα

Τοπικά

Αύξηση της τάξεως του 14,7% παρουσιάζει η οικοδομική δραστηριότητα στην Ήπειρο κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου 201 – Νοεμβρίου των ετών 2017 και 2018. Η συνολική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 11,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 23,6% στην επιφάνεια και κατά 21,3% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του έτους 2017.
Το συγκεκριμένο ποσοστό σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ αφορά τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν και δεν συνεπάγεται αύξηση ή μείωση σε επιφάνεια και όγκο. Η πρώτη αυξήθηκε κατά 18,7% (από 116,13 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα σε 138) ενώ η δεύτερη μειώθηκε κατά 3,3% (από 601,9 χιλ. τετραγωνικά λίτρα σε 558,1).
Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής -Δημόσιας), κατά το μήνα Νοέμβριο 2018, στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.562 που αντιστοιχούν σε 394,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.660,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 18,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 52,3% στην επιφάνεια και κατά 53,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου οι άδειες αυξήθηκαν κατά 44,4% (από 36 σε 52) η επιφάνεια κατά 96,6% και ο όγκος κατά 173,9% παρουσιάζοντας πολύ καλές επιδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως από τις 52 άδειες οι 51 είναι ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας ενώ στη χώρα ιδιωτικής δραστηριότητας είναι οι 1.544 και οι 18 δημόσιας.
Μεγαλύτερη αύξηση (25,2%) στην Ελλάδα παρουσίασαν κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου 201 – Νοεμβρίου των ετών 2017 και 2018 οι εκθοθείσες οικοδομικές άδειες στα Ιόνια Νησιά με αντίστοιχη μεταβολή σε χιλιάδες m2 (38,4%) και m3 (45,1%). Στον αντίποδα, οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά 14,3% στη Δυτική Μακεδονία όπως μειώθηκε η επιφάνεια κατά 26% και ο όγκος κατά 41,5%.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ