Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Τοπικά

Δύο θέματα που άπτονται των νομοθετικών αλλαγών που προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συζήτησε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεδρία με τηλεδιάσκεψη, εκφράζοντας μέσω ανακοινώσεων την έντονη διαφωνία της.
Το πρώτο θέμα αφορά πρόταση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ που υποβλήθηκε στη Σύνοδο των Πρυτάνεων στις 8/4/2020, με την οποία ζητείται η προαιρετική παράταση της θητείας των προς αφυπηρέτηση μελών ΔΕΠ. Επικαλούμενη τις αυξημένες διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων, η Ε.Γ. της Ομοσπονδίας εισηγείται την παραμονή των ενδιαφερομένων σε προσωποπαγείς θέσεις για μια τριετία, χωρίς δικαίωμα εξέλιξης ή παρουσίας σε συλλογικά όργανα, αλλά με πλήρη μισθό, και την αυτόματη αποχώρησή τους αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων από νέο μέλος ΔΕΠ που έχει εκλεγεί στην ίδια θέση.
«Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει την έντονη διαφωνία της με την άποψη αυτή, που εισάγει πλαγίως την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στους πανεπιστημιακούς, ένα αντιαναπτυξιακό και παράλληλα αντικοινωνικό μέτρο. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, τα ΑΕΙ χρειάζονται πραγματικές, νέες θέσεις και νέα μέλη προσωπικού. Υποκατάστατα στην επιστημονική και ηλικιακή ανανέωση των πανεπιστημιακών Τμημάτων δεν υπάρχουν, ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων επιστημόνων που είτε “λιμνάζουν” στο περιβάλλον των ελληνικών ΑΕΙ λόγω της έλλειψης θέσεων, είτε έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό στη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης», σημειώνει η Σύγκλητος.
Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε είναι η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου, όπου περιλαμβάνονται σοβαρές ρυθμίσεις και για τα ΑΕΙ. Η Σύγκλητος θα καταθέσει δημόσια τις απόψεις της για όλες τις αλλαγές που προτείνονται στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, παρόλα αυτά τίθεται κατά της αλλαγής του συστήματος εκλογής πρυτάνεων.
«Η πείρα απέδειξε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το μέτρο που ισχύει σήμερα, δηλαδή η ανεξάρτητη κάθοδος των υποψηφίων αντιπρυτάνεων στις εκλογές, έχει πάρα πολλά οφέλη: αφαιρεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται οι πελατειακές σχέσεις, εγγυάται τον πλουραλισμό και εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του πρυτανικού σχήματος, μέσω της συμπληρωματικότητας στην εμπειρία και τις δεξιότητες. Η δυνατότητα ανεξάρτητων υποψηφιοτήτων κατήργησε εν τοις πράγμασι τις ευκαιριακές “συνεργασίες” και εμπέδωσε ένα πνεύμα αντιπροσωπευτικότητας, αξιοκρατίας και αξιοπρέπειας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο Ίδρυμά μας, και εξ όσων γνωρίζουμε σε άλλα ΑΕΙ, δυσλειτουργίες και “ασυμβατότητα χαρακτήρων” στο πρυτανικό συμβούλιο δεν παρατηρήθηκαν», τονίζεται στην ανακοίνωση της Συγκλήτου.

Θέματα επικαιρότητας

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συζήτησε και δύο επίκαιρα θέματα, που έχουν γενικότερη σημασία στην επαφή Πανεπιστημίου και Κοινωνίας.
Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τις πρωτοβουλίες που αρχίζουν να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και ενδεχομένως άλλων κινδύνων στη σφαίρα της δημόσιας υγείας που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον. Όπως είναι γνωστό, συγκροτήθηκε πρόσφατα ένα adhoc δίκτυο εργαστηρίων, που θα αναλάβουν να διερευνήσουν τη γενετική του COVID-19 και τα μοριακά εργαλεία, τα οποία χρειάζονται για την ανίχνευσή του. Στο δίκτυο αυτό πρωτοστατούν το ΕΚΠΑ και τα ερευνητικά κέντρα ΙΒΕΑΑ και ΕΚΕΤΑ, αλλά συμμετέχουν σε διαφορετικό βαθμό και άλλοι φορείς, μεταξύ των οποίων το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
«Αν και η πρωτοβουλία αυτή είναι αξιόλογη, η ερευνητική και η ιατρική κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν διατυπώσει προτάσεις σε ένα γενικότερο πλαίσιο, που δεν περιορίζονται στο εργαστηριακό-διαγνωστικό σκέλος του προβλήματος. Η βιοϊατρική έρευνα στη χώρα μας, όπως και η έρευνα στο περιβάλλον, παραμένει κατακερματισμένη και χαρακτηρίζεται από την έλλειψη συνεργειών ανάμεσα στα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Ίσως, λοιπόν, με την ευκαιρία της πανδημίας, η Πολιτεία θα πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες λειτουργικής σύζευξης ερευνητικών υποδομών που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της επικράτειας και να «ανοίξει» τις θύρες της μεταφραστικής ιατρικής έρευνας και της περιβαλλοντολογικής σε όλη την κοινότητα», υποστηρίζει η Σύγκλητος.
Το δεύτερο θέμα την επιμόρφωση των νέων επιστημόνων με vouchers, με τη Σύγκλητο να εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόσυρση του σχεδίου.