Επιστροφή στα δια ζώσης μαθήματα για το Πανεπιστήμιο

Για τα θέματα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 σε σχέση με τα μέτρα που ισχύουν για την πανδημία συζήτησε η Σύγκλητος, αποφασίζοντας πως η εξεταστική του Σεπτεμβρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, όπως και τα μαθήματα από Οκτώβριο, με παράλληλη όμως εφαρμογή μέτρων προστασίας. 

Περισσότερα

Επανέρχεται το αίτημα για επιστροφή των φοιτητών

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην υπ. αριθμ. 1106/20-4-2021 Συνεδρία της, επανήλθε στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την παρατεταμένη αναστολή βασικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως η πραγματοποίηση των εργαστηρίων, των κλινικών ασκήσεων και της πρακτικής άσκησης που απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, καθώς και όλων των εμπλεκομένων υπαλλήλων. Η αναστολή αυτή έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής, και κατ’ επέκταση σε όλους τους τομείς που αυτή επηρεάζει.

Περισσότερα