ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -Ενημερωτική εκδήλωση για «Χρηματοδότηση Βασικής Έρευνας»

Εκδήλωση διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Περισσότερα

Εκδήλωση του ΚΚΕ για την εκπαίδευση

Με τη συμμετοχή πολλών νέων εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα Λιθαρίτσια η εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Το σχολείο των σύγχρονων-λαϊκών αναγκών, απάντηση στο νέο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας», που οργάνωσε η οργάνωση Παιδείας του ΚΚΕ και η οργάνωση Μαθητών Ιωαννίνων της ΚΝΕ με ομιλητή τον Θανάση Μαχτσίρα, εκπαιδευτικό, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας του ΚΚΕ. 

Περισσότερα