Θάλλω: Συνδυασμός επικοινωνίας και ψυχαγωγικών δράσεων!

Νέα

Η μέθοδος «Θάλλω» εφαρμόζεται και στο Κέντρο Ημέρας στα Γιάννενα.

Στόχος της μεθόδου είναι η προσπάθεια βελτίωσης της κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης των ηλικιωμένων και των ανθρώπων που ζουν με άνοια.

Το «θάλλω» είναι μία μη φαρμακολογική ψυχοκοινωνική παρέμβαση που απευθύνεται σε ηλικιωμένους και άτομα που ζουν με άνοια. Αναπτύχθηκε από τον Νότη Παρασκευόπουλο και την Κωνσταντίνα Μαλτέζου μέσα από πολυετή επαφή με ηλικιωμένους και ανθρώπους που ζουν με άνοια, μελέτη των αναγκών, της
καθημερινότητας και των επιθυμιών τους. Είναι ένας συνδυασμός επικοινωνίας και ψυχαγωγικών δράσεων οι οποίες υλοποιούνται μέσα από την Αρχή Συνειρμικής Σκέψης, οι οποίες προσαρμόζονται στη
δυναμική και τις ανάγκες κάθε ομάδας ωφελούμενων με σκοπό την ενεργητική και όχι παθητική τους συμμετοχή.

Όπως ανέφερε ο κ. Παρασκευόπουλος σκοπός δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία αλλά και η ενθάρρυνση ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και εξωστρέφειας.

«Το θάλλω αναπτύχθηκε μέσα από συστηματική επαφή με ομάδα ηλικιωμένων που διαβίωνε σε ένα συγκεκριμένο γηροκομείο της Αττικής. Το 2018, με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η εφαρμογή του προγράμματος επεκτάθηκε σε 16 δομές από τις οποίες οι 4 εκτός Αττικής. Τον Μάρτιο του 2020, μία εβδομάδα πριν τον πρώτο κατ’ οίκον περιορισμό λόγω της παρουσίας του ιού Covid19 στη χώρα
μας, οι δράσεις μας μεταφέρθηκαν αποκλειστικά σε ψηφιακό περιβάλλον με την ίδια αποτελεσματικότητα. Σήμερα, το θάλλω υλοποιείται σε 25 γηροκομεία σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει ένα δίκτυο εκπαιδευμένων εθελοντών που στηρίζει τη δράση, ενώ έχουν εκπαιδευτεί 16 επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στα
γηροκομεία, με σκοπό την ένταξη του θάλλω στην καθημερινότητα των ωφελούμενων» υπογράμμισε μιλώντας στο Itv.

Η εφαρμογή της μεθόδου στο σύνολό της παρουσιάζει έως σήμερα σπουδαία αποτελέσματα στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων και των ατόμων που ζουν με άνοια, όπως:
·Έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις
·Μείωση της σύγχυσης
·Μείωση του στρες

·Βελτίωση των μεταπτώσεων στη διάθεση
·Μείωση του αισθήματος ιδρυματοποίησης
·Αποφυγή ή βελτίωση καταθλιπτικών περιστατικών
·Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ προσωπικού ή/και συγγενών και των ανθρώπων που φροντίζουν.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ