Πρόταση για την εκμετάλλευση της λυματολάσπης

Νέα

Αυτή τη στιγμή,  η ΔΕΥΑΙ πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε εξωτερικούς συνεργάτες για την αποκομιδή,  επεξεργασία και εναπόθεση της παραγόμενης λυματολάσπης σε κατάλληλους χώρους, όπως σημειώνει η ανακοίνωση.

Ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΔΕΥΑΙ υπέβαλε στο Ταμείο Ανάκαμψης πρόταση χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», έργο (μελέτη-κατασκευή) προϋπολογισμού 8,8 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει ως στόχο την επεξεργασία της λυματολάσπης η οποία παράγεται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού.

Αυτή τη στιγμή,  η ΔΕΥΑΙ πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε εξωτερικούς συνεργάτες για την αποκομιδή,  επεξεργασία και εναπόθεση της παραγόμενης λυματολάσπης σε κατάλληλους χώρους, όπως σημειώνει η ανακοίνωση.

«Με την υποβληθείσα πρόταση στόχος είναι η διαχείριση της λυματολάσπης από τη ΔΕΥΑΙ και η παραγωγή υποπροϊόντος το οποίο θα μπορεί να διατεθεί ακόμη και στη γεωργία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αυτό θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη με τη χρήση μάλιστα πολύ απλών τεχνολογιών όπως αυτή της ηλιακής ξήρανσης μέσα σε ειδικά θερμοκήπια», τονίζει.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία υάλινου θερμοκηπίου, εντός του οποίου θα απλώνεται λυματολάσπη πάχους 25cm περίπου, θα ξηραίνεται  με την ηλιακή ενέργεια ή, σε ημέρες με μεγάλη νέφωση με καύση βιοαερίου, και στη συνέχεια θα τοποθετείται σε ειδικούς σάκους, διαδικασία η οποία θα γίνεται αυτόματα με πολύ μικρή ανθρώπινη επέμβαση.

Όπως τονίζει, η λυπατολάσπη στην τελική της μορφή θα είναι απολύτως κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για τις περισσότερες καλλιέργειες και τα πρώτα χρόνια θα διατίθεται στο κοινό δωρεάν. Κλείνοντας, η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΙ υπογραμμίζει πως η έγκριση της χρηματοδότησης για την ηλιακή ξήρανση θα αποτελέσει ένα τεράστιο βήμα για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΥΑΙ σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρακτικές του 21ου.