Πρόταση για την εκμετάλλευση της λυματολάσπης

Αυτή τη στιγμή,  η ΔΕΥΑΙ πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε εξωτερικούς συνεργάτες για την αποκομιδή,  επεξεργασία και εναπόθεση της παραγόμενης λυματολάσπης σε κατάλληλους χώρους, όπως σημειώνει η ανακοίνωση.

Περισσότερα