ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Στην Επ. Περιβάλλοντος ο οδοφωτισμός

Νέα

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ., συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με δέκα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Μεταξύ των θεμάτων είναι και η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», και ορισμό δύο εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

Ενδιαφέρον έχει ακόμη η γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή ισόπεδων κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών στη συμβολή της με την Τ.Κ. Νεοκαισάρειας, του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».