Παρατείνονται οι συμβάσεις στο ΠΓΝΙ

Νέα

– Μέσω τροπολογίας που κατέθεσε ο Χρ. Μαντάς

Δέκτη έγινε η τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου», που κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και Βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς.
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είχε αιτηθεί την πρόσληψη προσωπικού μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ που αφορούσε την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών του αναγκών.
Το αίτημα του Νοσοκομείου εγκρίθηκε και προσλήφθηκαν στις 15 & 16 Μαΐου 2018, είκοσι άτομα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατή η παράταση της διάρκειας των συγκεκριμένων συμβάσεων, μέσω της χρηματοδότησης του ΟΑΕΔ, παρότι καλύπτουν επιτακτικές και υπάρχουσες ανάγκες του νοσοκομείου.
Με την εγκριθείσα ρύθμιση, μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα να καταρτισθούν συμβάσεις εκ νέου με τα πρόσωπα που είχαν επιλεγεί για απασχόληση μέσω του προαναφερόμενου προγράμματος, προς κάλυψη της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς του νοσοκομείου και προς εξυπηρέτηση της δημόσιας υγείας, ενώ παράλληλα ενισχύεται σημαντικά και μία ομάδα εργασιακά ευάλωτων ατόμων, που είναι δύσκολο να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.