ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Σε υψηλότερα επίπεδα η ενεργειακή απόδοση

Νέα

Ένα μεγάλο βήμα ως προς την ενεργειακή του αναβάθμιση θα κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο καθώς δημοσιεύτηκε η προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του έργου Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Το έργο περιλαμβάνει δώδεκα υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 4.415.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ./ Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.).
Τα βασικά υποέργα (εντός παρένθεσης ο προϋπολογισμός τους) έχουν ως εξής: Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού για αναβάθμιση (BMS) (225.000 ευρώ), Αντικατάσταση αντλιών θέρμανσης- ψύξης- ζεστού νερού χρήσης, με αντίστοιχες inverter (365.000 ευρώ), Αντικατάσταση φωτιστικών- λαμπτήρων, με αντίστοιχα τεχνολογίας led (535.000) ευρώ, Αντικατάσταση θυρών εισόδου, με αντίστοιχες ενεργειακού τύπου (120.000 ευρώ), Αντικατάσταση θυρών εξόδου κινδύνου, με αντίστοιχες ενεργειακού τύπου (90.000 ευρώ), Βελτίωση θερμομόνωσης σε δώματα του κτιρίου του Νοσοκομείου (480.000 ευρώ), Εγκατάσταση κλιματισμού (VRF ή VRV), στους δύο πάνω ορόφους κάθε πτέρυγας Κλινικών ward I-II-III (1.650.000 ευρώ), Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (net metering) 500 KW (500.000 ευρώ).
Η υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΓΝΙ θα βελτιώσει, όχι μόνο την ενεργειακή απόδοση του νοσοκομείου κατά δύο επίπεδα, αλλά θα αναβαθμίσει και την ποιότητα νοσηλείας των νοσηλευόμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Για παράδειγμα, η εγκατάσταση κλιματισμού (VRF ή VRV), στους δύο πάνω ορόφους κάθε πτέρυγας Κλινικών θα δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο μας κατά τους θερινούς μήνες. Ταυτόχρονα ο Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του έργου θα αναβαθμίσει περαιτέρω τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Η ελάφρυνση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου με την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, που θα προκύψουν από τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, θα επιτρέψει την κάλυψη αναγκών και θα συμβάλλει στη διεύρυνση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες της περιοχής.
Η Διοίκηση ευχαριστεί τους εργαζόμενους στην Τεχνική υπηρεσία, το Τμήμα Προμηθειών, την Υποδιεύθυνση Οικονομικών καθώς και όλα τα Μέλη του ΔΣ για την ευσυνείδητη και συνεχή προσπάθειά τους που συνέβαλλαν στην προετοιμασία και ωρίμανση του έργου.