Μεγαλύτερος ο κίνδυνος φτώχειας για τους αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ

Νέα

Το ποσοστό της Ελλάδας – Σχεδόν το ένα τέταρτο των αυτοαπασχολούμενων διατρέχει κίνδυνο φτώχειας

 

Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι οι πιο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού μετά από τους άνεργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Eurostat, το 2021, σχεδόν το ένα τέταρτο ή ποσοστό 23,6% όλων των αυτοαπασχολούμενων ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω στην ΕΕ διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή μάλιστα η κατηγορία όσον αφορά την κατάσταση δραστηριότητας ήταν η μόνη που σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το 2020 όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 22,6%.

Στην Ελλάδα το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν στο φάσμα της φτώχειας ήταν το 2021 26,9%, πάνω, δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το 2021 σε σύγκριση με το 2020, τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκαν για τους ανέργους κατά 1,6 ποσοστιαία μονάδα, για τους συνταξιούχους κατά 0,6 π.μ. και για τους μισθωτούς κατά 0,3 π.μ..

Σε εθνικό επίπεδο, το 2021, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Εσθονία κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχολούμενων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (70,8%, 32,4% και 32,2%). Η Ρουμανία, ειδικότερα, σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2020 έως το 2021 (5,1 ποσοστιαίες μονάδες).

Αντίθετα, η κατάσταση βελτιώθηκε για τους αυτοαπασχολούμενους σε 11 χώρες, με την Ιρλανδία και την Ουγγαρία να αναφέρουν τη μεγαλύτερη μείωση (-3,2 και -3,7 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα).

Συνολικά το 2021, 95,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού που ισοδυναμεί με 21,7% του πληθυσμού, δηλαδή περισσότεροι από ένας στους πέντε ευρωπαίους πολίτες. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 27,3% ήτοι να κινδυνεύουν να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας.

Ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος για τις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες (22,7 % έναντι 20,7 %) στην ΕΕ.

Πάνω από το ένα πέμπτο (22,5 %) των νοικοκυριών με παιδιά βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2021.