ΧΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – Κανονικά η κατασκευή του αγωγού επεξεργασμένων στραγγιδίων

Νέα

Κατασκευάζεται κανονικά ο αγωγός μεταφοράς των Επεξεργασμένων Στραγγιδίων από τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ελληνικού προς το Αποχετευτικό Δίκτυο των Ιωαννίνων. Πρόκειται για περιβαλλοντικό έργο αρχικού προϋπολογισμού 1,6 εκ Ευρώ μήκους 14χλμ. και εξωτερικής διαμέτρου του αγωγού 110mm.

Τις εργασίες επέβλεψε την Παρασκευή ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ν. Ιωαννίνων Σπύρος Κωνστανόπουλος και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το συγκεκριμένο έργο πνοής που θα επιλύσει πολλά και σοβαρά προβλήματα στον ΧΥΤΑ Ελληνικού αλλά και σε όλη την περιοχή.

Το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό έργο είναι πολύ σημαντικό για τον ΧΥΤΑ Ελληνικού αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, αφού θα λύσει το θέμα μεταφοράς των στραγγιδίων από τον βιολογικό του ΧΥΤΑ προς τον βιολογικό του Δήμου Ιωαννιτών, που σήμερα γίνεται με βυτία, καθώς επίσης θωρακίζεται η περιοχή από τυχόν ρύπανση του περιβάλλοντος.