Αιτήσεις συμμετοχής για τα ΚΔΑΠ

Νέα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», περιόδου 2021-2022, για τα επτά (7) ΚΔΑΠ, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (E.E.T.A.A. A.E).

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα των παρακάτω δομών: 

1) ΚΔΑΠ – Δωδώνης 35, «ΡΟΔΑ»: Ωρέλια Στήκα – Διευθύντρια 

Τηλ. 2651068565, Δωδώνης 35 – Ιωάννινα

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’:

Α’ βάρδια: 85 θέσεις,

Κωδικός δομής: 21372

(Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 17.30 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Θερινό: 8.00 – 12.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Β’ βάρδια: 85 θέσεις,

Κωδικός δομής: 54004

(Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 17.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Θερινό: 12.00 – 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

2) ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων: Μαρία Μάστορα – Διευθύντρια

Τηλ. 2651037187, Πλατεία Δημ. Χατζή 19, Αμπελόκηποι

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’:

Α’ βάρδια: 30 θέσεις,

Κωδικός δομής: 21373

Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 17.30 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Θερινό: 8.00 – 12.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Β’ βάρδια: 30 θέσεις,

Κωδικός δομής: 54023

Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 17.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Θερινό: 12.00 – 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

3) ΚΔΑΠ Βοτανικού: Σοφία Μπάρμπα – Διευθύντρια 

Τηλ. 2651074644, Κατίνας Παξινού 8, Βοτανικός

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’:

Α’ βάρδια: 50 θέσεις,

Κωδικός δομής: 95118

(Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 17.30 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Θερινό: 8.00 – 12.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Β’ βάρδια: 50 θέσεις,

Κωδικός δομής: 95120

(Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 17.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Θερινό: 12.00 – 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

4) ΚΔΑΠ Αμφιθέας: Παναγιώτης Ντανίκας – Διευθυντής

Τηλ. 2651081996, Αμφιθέα

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: 40 θέσεις

Κωδικός δομής: 21375

Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Θερινό: 8.00 – 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

5) ΚΔΑΠ Ανατολής: Ελένη Ευφραιμίδη – Διευθύντρια 

Τηλ. 2651066426, Κερασούντος 13 – Ανατολή

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’:

Α’ βάρδια: 60 θέσεις,

Κωδικός δομής: 95124

(Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 17.30 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Θερινό: 8.00 – 12.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Β’ βάρδια: 60 θέσεις,

Κωδικός δομής: 95132

(Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 17.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Θερινό: 12.00 – 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

6) ΚΔΑΠ Νεοκαισάρειας: Πρόδρομος Καραντωνίου – Διευθυντής

Τηλ. 2651091286, Νεοκαισάρεια

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: 35 θέσεις

Κωδικός δομής: 21378

Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή) 

Θερινό: 8.00 – 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

7) ΚΔΑΠ Παμβώτιδας: Πέτρος Μάντζιος – Διευθυντής

Τηλ. 2651094591, Γυμνάσιο Κατσικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’:

Α’ βάρδια: 35 θέσεις,

Κωδικός δομής: 95134

(Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 13.30 – 17.30 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Θερινό: 8.00 – 12.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Β’ βάρδια: 35 θέσεις,

Κωδικός δομής: 95136

(Ωράριο λειτουργίας: Χειμερινό: 17.30 – 21.30 (Δευτέρα –Παρασκευή)

Θερινό: 12.00 – 16.00 (Δευτέρα –Παρασκευή)

 

Οι αιτήσεις 

 

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά το χρονικό διάστημα από 19/7/2021 έως 3/8/2021.