Σύστημα προηγμένης οξείδωσης για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Τοπικά

Πρωτοποριακό είναι το έργο που έγινε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το τμήμα Χημείας σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πρωτοποριακό είναι το έργο που έγινε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το τμήμα Χημείας σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και παρουσιάστηκε σε ενημερωτική εκδήλωση που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος προηγμένης οξείδωσης για την επεξεργασία των υδατικών αποβλήτων νοσοκομειακών μονάδων και την απομάκρυνση ανθεκτικών φαρμακευτικών ενώσεων και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ‘Interreg IPA CBC Programme Greece – Albania 2014 – 2020’.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι αυτή την στιγμή το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει αυτό το σύστημα ενώ από πλευράς του Πανεπιστημίου, εάν εξευρεθεί η χρηματοδότηση, μπορεί να εφαρμοστεί και αλλού το σύστημα.

Σύμφωνα με τον Πρύτανη Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και τον καθηγητή του Τμήματος Χημείας κ. Ιωάννη Κωνσταντίνου, σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη και λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα ηλιακής ακτινοβολίας στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την προηγμένη επεξεργασία των δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών λυμάτων του νοσοκομείου και την απομάκρυνση ανθεκτικών φαρμακευτικών ενώσεων από αυτά.

Στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, των επιπέδων συγκεντρώσεων του ρυπαντικού φορτίου και των φαρμακευτικών ενώσεων πριν και μετά την επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης καθώς και η εκτίμηση της επικινδυνότητας των δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασμένων απορροών. Αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο νοσοκομείο του Αυλώνα (Αλβανία). Τελικός στόχος του έργου είναι η εγκατάσταση ενός προηγμένου συστήματος επεξεργασίας των υγρών νοσοκομειακών αποβλήτων για την προστασία των υδατικών συστημάτων της Ηπείρου.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Τμήμα Χημείας (Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας) με επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή Τ. Αλμπάνη, ενώ συμμετέχουν ως εταίροι από την Ελλάδα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η Περιφέρεια Αυλώνα, το Νοσοκομείο Αυλώνα και το Πανεπιστήμιο ’’ISMAIL QEMALI’’ από την Αλβανία.

Τόσο ο κ. Αλμπάνης όσο και ο κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισαν την σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία του έργου και την τελική υλοποίησή του.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ