ioannina_limni-1

«Πολλά τα προβλήματα στους κτηματολογικούς πίνακες»

Τοπικά

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής κ. Τσίγκρος, αναφέρθηκε στις πολλές διαπιστώσεις που έγιναν από μηχανικούς για τα προβλήματα στους κτηματολογικούς πίνακες.

Τα προβλήματα που υπάρχουν και που αναδείχτηκαν με την ανάρτηση και προανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων, ήταν αυτά που απασχόλησαν την ανοιχτή συνεδρίαση του ΤΕΕ τμήμα Ηπείρου.

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής κ. Γιάννης Τσίγκρος, αναφέρθηκε στις πολλές διαπιστώσεις που έγιναν από μηχανικούς για τα προβλήματα στους κτηματολογικούς πίνακες.

Μάλιστα, το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ, ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, θα αποστείλει τις παρατηρήσεις στην επιβλέπουσα αρχή και θα προσπαθήσει να έλθει σε επικοινωνία για την ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τους πολίτες , έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η σύνταξη ενός επικαιροποιημένου και ακριβούς κτηματολογίου που θα επιτρέψει την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του, το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί έργο σπουδαίας σημασίας για την περιοχή, μιας και αφορά στον πλήρη καθορισμό όλων των ιδιοκτησιών, ο οποίος σε συνδυασμό με εκείνες τις παραμέτρους που αφορούν τις εκτάσεις του Δημοσίου ή τις εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την ισχυρή και ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής.

Έντονα τα προβλήματα για τις περιοχές χωρίς προανάρτηση

Ο κ. Τσίγκρος επικεντρώθηκε στα προβλήματα που σχετίζονται με τις συντεταγμένες των κορυφών των ορίων τους, το εμβαδόν τους και την εφαρμογή των γειτνιαζόντων προς αυτές κοινόχρηστων χώρων (δρόμων, πλατείες κλπ και να σταλούν στην επιβλέπουσα αρχή το Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ. Τα προβλήματα καθίσταται εντονότερα για τις περιοχές που δεν υπάρχει προανάρτηση και εάν δεν διορθωθούν αυτοδικαίως από τους μελετητές οι αστοχίες, οι ιδιοκτήτες που δεν θα αντιληφθούν εγκαίρως τα προβλήματα που δημιουργούνται στις ιδιοκτησίες τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, γεγονός που θα τους δημιουργήσει αργότερα πολλά προβλήματα, τα οποία για να επιλυθούν θα απαιτηθεί μεγαλύτερη δυσκολία συμπεριλαμβάνοντας φυσικά και το αντίστοιχο αυξημένο κόστος» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου.

Στη συνέχεια ανέφερε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί αστοχίες ώστε να ενημερωθεί η επιβλέπουσα αρχή. Ειδικότερα ανέφερε προβλήματα:

1) Σε οικισμούς χωρίς σχέδιο ή Διανομή και αγροκτήματα χωρίς διανομή. Αρκετές φορές δεν τηρήθηκαν τα υποβληθέντα ακριβή Τοπογραφικά διαγράμματα που εκπονήθηκαν από Τοπογράφους Μηχανικούς, με συντ/νες κορυφών ακινήτων σε Ε.Γ.Σ.Α.87 και αποτυπώνουν τα υλοποιημένα όρια μεταξύ των ιδιοκτησιών.

2) Σε οικισμούς με Διανομή Συνοικισμού και αγροκτήματα με Διανομή

Δεν τηρήθηκαν τα υποβληθέντα ακριβή Τοπογραφικά διαγράμματα που εκπονήθηκαν από Τοπογράφους Μηχανικούς, με συντ/νες κορυφών ακινήτων σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 και αποτυπώνουν τα υλοποιημένα όρια μεταξύ των ιδιοκτησιών, παρά «εφήρμοσαν» τα θεωρητικά όρια της Διανομής, τα οποία προφανώς δε μπορούν να

υποκαταστήσουν τα επί πολλές δεκαετίες υλοποιημένα όρια (μανδρότοιχους, κτισματα κλπ). Είναι προφανές ότι τα υλοποιημένα όρια (όπως άλλωστε ορίζουν και όλες οι Προδιαγραφές παρόμοιων μελετών) μπορούν να μεταβληθούν μόνον όταν: α) Υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ δύο ομόρων

ιδιοκτησιών για κοινή αποδοχή θεωρητικού ορίου διαφορετικού από το υλοποιημένο, β) Όταν υπάρχει τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση για καθορισμό ορίων μεταξύ των ομόρων και γ) Υπάρχει κατάληψη Δημοσίας εκτάσεως. Επιπροσθέτως μιλάμε για αστικά ακίνητα που ισχύει το αστικό δίκαιο.

«Σε πολλές περιπτώσεις δε, δεν ισχύουν και τα ισχύοντα της Αγροτικής Νομοθεσίας, αφού πολλά αγροκτήματα είναι ιδιοκτησίες και όχι κληροτεμάχια και σε άλλα υπάρχει άρση Αγροτικής Νομοθεσίας λόγω Ανωμάλων Δικαιοπραξιών, αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν δεν υπάρχει διένεξη μεταξύ ομόρων και αποδέχονται σιωπηρώς τα μεταξύ τους υλοποιημένα όρια, δε μπορούμε να τα αγνοήσουμε και να τα μεταβάλλουμε «εφαρμόζοντας» την εκάστοτε Διανομή» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο κ. Τσίγκρος καταδεικνύοντας το μέγεθος των προβλημάτων που υπάρχουν και που δημιουργούν περισσότερα θέματα από εκείνα που το Κτηματολόγιο έρχεται να επιλύσει.

Στα προβλήματα καταγράφονται επίσης ότι δεν εφαρμόσθηκαν σωστά οι κατά τόπου διανομές, δεν ελήφθησαν υπόψη οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες ειδικά σε περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ΑΔ με την ισχύουσα πλέον νομοθεσία, παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις στις οριοθετήσεις των οικισμών σε σχέση με τα κατατεθειμένα πρόσφατα Τοπογραφικά Διαγράμματα που εκπονήθηκαν από Τοπογράφους Μηχανικούς ενώ υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις της εφαρμογής «ΘΕΑΣΗ».

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ