Νέα έργα οδικής ασφάλειας προωθεί η Οικονομική Επιτροπή

Τοπικά

Τη δημοπράτηση δύο νέων έργων οδικής ασφάλειας στην ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, σε δύο σημεία του οδικού δικτύου όπου σημειώνονται συχνά τροχαία ατυχήματα.

Το πρώτο έργο αφορά την κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας και στη συμβολή με την Περιφερειακή οδό της πόλης των Ιωαννίνων, με προϋπολογισμό 2.354.000 ευρώ, ενώ το δεύτερο αφορά την ανακατασκευή της περιφερειακής οδού στην περιοχή σύνδεσης με την οδό Πετροπουλάκη, με προϋπολογισμό 360.000 ευρώ.

Ακόμη, η ανάδειξη του αναδόχου για ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, της διευθέτησης του ρέματος Τούση στην Πάργα, περιλαμβάνεται στις αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή. Ειδικότερα ανάδοχος για το έργο, που έχει προϋπολογισμό 2.320.000, αναδείχτηκε η Κ/Ξ Φούκας Δημήτριος- Κώστας Κωνσταντίνος. Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».

Επίσης προσωρινοί ανάδοχοι αναδείχτηκαν και για τα έργα:

-Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Ανάδοχος ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
-«Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. Ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
-«Συντήρηση – βελτίωση τμήματος της 24ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Άρτας (Καστανιά-Ελάτη-Σταυροβρύση)», προϋπολογισμού 130.000 ευρώ. Ανάδοχος Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
-Συντήρηση – βελτίωση εθνικής οδού Ιωάννινα – Κόνιτσα, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕΕ
-«Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕΕ.
-«Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕΕ.
-«Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού ευρώ 100.000. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕΕ.
-Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (σήμανση οριζόντια «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα», προϋπολογισμού 74.000 ευρώ. Ανάδοχος Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Οριστικοί ανάδοχοι

Τέλος η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τους οριστικούς αναδόχους για τα έργα:

-«Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο», προϋπολογισμού 186.000 ευρώ. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕΕ
-«Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Πληκατίου», προϋπολογισμού 111.600 ευρώ. Ανάδοχος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ.
-«Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ματσούκι», προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ. Ανάδοχος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ.
-«Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Ανάδοχος Δημήτριος Φάης.
-«Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού 64.000 ευρώ. Ανάδοχος Στεφάνου Φώτιος.

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ