«Να στηριχθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και τα εποχικά καταλύματα»

Τοπικά

Επιστολή προς τους υπουργούς Τουρισμού, Ανάπτυξης και Οικονομικών, απέστειλε το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, ζητώντας την απαλοιφή «κριτηρίου Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας, στο πρόγραμμα επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών για αυτοαπασχολούμενους και εποχικά καταλύματα».

Στην επιστολή το Επιμελητήριο κάνει αρχικά λόγο για άδικο αποκλεισμό αυτοαπασχολούμενων και εποχικών καταλυμάτων, από το πρόγραμμα παγίων δαπανών και στη συνέχεια επισημαίνει και τα εξής: «Το πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας επιχειρήσεων του Τουριστικού κλάδου, στα βασικά κριτήρια του μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την υποχρέωση όσων επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό, να απασχολούν, προσωπικό κατά το έτος  2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.

Με αυτό τον τρόπο, εξαιρείται από το πρόγραμμα αυτομάτως όλους όσους επιχειρούν κυρίως σε περιοχές των ήδη απομονωμένων και πληττόμενων περιοχών της χώρας  όπως είναι, οι πολύ μικρές και μικρές οικογενειακές  επιχειρήσεις των ορεινών όγκων ή άλλων περιοχών της ηπειρωτικής ή νησιώτικης Ελλάδας με τα  αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Κατόπιν όλων των παραπάνω αλλά  και της επικοινωνίας που είχαμε με τον Πρόεδρο της ομοσπονδίας τουριστικών καταλυμάτων Ηπείρου, είναι αδήριτη και επιτακτική  η ανάγκη τροποποίησης του εν λόγω προγράμματος και απαλοιφής του παραπάνω κριτηρίου (Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας) για τις επιχειρήσεις με τα χαρακτηριστικά τα οποία σας σημειώσαμε, για να μπορέσει και αυτό το τμήμα της Ελληνικής επιχειρηματικής οικογένειας να επιβιώσει και να σταθεί στα πόδια του.

Με  δεδομένο ότι και από τα προηγούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία ελάχιστοι κατάφεραν να ενταχθούν, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το αίτημα -πρόταση μας για να αποκατασταθεί η αδικία προς αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων, για να μην αναγκαστούν να οδηγηθούν σε λουκέτα και άλλα δύσκολα μονοπάτια που θα προκύψουν χωρίς την απαραίτητη στήριξη της πολιτείας».

 

Να λειτουργήσουν τα φροντιστήρια

 

Επιπλέον, το Επιμελητήριο απέστειλε και επιστολή προς τους υπουργούς Παιδείας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, για την επιτακτική ανάγκη επαναλειτουργίας των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή αναφέρονται και τα εξής: «Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης παραμένουν κλειστά και μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει από μέρους σας καμία ενημέρωση για την πιθανή ημερομηνία ανοίγματος τους. Οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων Μέσης εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιληφτείτε ότι δεν κατέχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν κατ’ οίκον(σε καθεστώς μαύρης εργασίας και παραοικονομίας) αλλά ούτε και επιχειρήσεις εποχικές, είναι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν νόμιμα και  όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες νομοθεσίες του Ελληνικού κράτους.

Όλο αυτό το διάστημα και παρότι οι μαθητές έχουν επιστρέψει στα μαθήματα τους και στις σχολικές αίθουσες, με τήρηση προφανώς όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, δεν  μπορούν ταυτόχρονα να λάβουν την εκπαίδευση και τη βοήθεια  που επιθυμούν από τα ιδιωτικά κέντρα-φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης  για λόγους που πλέον είναι ακατανόητοι.

Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε την επιστολή μας η οποία αποτελεί προϊόν αιτήματος τους, για την άμεση λειτουργία των επιχειρήσεων τους, διότι σε αντίθετη περίπτωση οι ευθύνες που θα σας βαραίνουν από τα αδιέξοδα τα οποία τους οδηγείτε μήνες τώρα δεν θα είναι μόνο μεγάλες αλλά και βαρύτατες».