Εξεταστική με πρωτόγνωρη διαδικασία

Τοπικά

Μετά τη διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως ήρθε και η ώρα για εξ αποστάσεως εξεταστική, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την αγωνία των φοιτητών να κορυφώνεται μπροστά σε αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία και το πώς θα υλοποιηθεί. Ο τρόπος εξέτασης θα οργανωθεί ξεχωριστά για τα Τμήματα και τα μαθήματα ενώ θα υπάρχει επιτροπή που θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη όλων των διδασκόντων αλλά και των φοιτητών.
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, λοιπόν, σε έκτακτη ηλεκτρονική συνεδρίασή της, συζήτησε την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Υγείας του Ιδρύματος καθώς και τις απόψεις των Τμημάτων, σχετικά με τη σταδιακή επαναλειτουργία του εκπαιδευτικού έργου και την εξεταστική διαδικασία του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020. Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε:
-Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με ιδιαίτερη μέριμνα για μεθόδους και πρακτικές που θα διασφαλίζουν τον αδιάβλητο και τον ενιαίο τρόπο εξέτασης για όλους τους φοιτητές.
-Θα συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη όλων των διδασκόντων αλλά και των φοιτητών προκειμένου για την οργάνωση και συμμετοχή στις εξετάσεις.
-Τα Τμήματα και οι διδάσκοντες δύνανται να οργανώσουν τον τρόπο εξέτασης (π.χ. γραπτή εξέταση, προφορική εξέταση, εργασία, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ανοιχτού τύπου, συνδυασμό των προηγουμένων κ.α.). Προτείνεται σε κάθε Τμήμα να συγκροτήσει, με ευθύνη του Προέδρου, ομάδα στήριξης των διδασκόντων που θα λειτουργεί σε επικοινωνία με την Ιδρυματική Επιτροπή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
-Ο χρόνος έναρξης των εξετάσεων θα πρέπει να ξεκινά μετά τις 10 Ιουνίου και εφόσον οι φοιτητές έχουν παραλάβει τα συγγράμματά τους για τα εξεταζόμενα μαθήματα.
-Τα εργαστηριακά μαθήματα και οι κλινικές ασκήσεις που δεν δύνανται να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως, θα γίνουν με φυσική παρουσία των φοιτητών. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή περιορίζεται κυρίως στα τελευταία έτη σπουδών και στους επί πτυχίω φοιτητές, τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας που θα ανακοινωθούν από τον ΕΟΔΥ και την Επιτροπή Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς, επίσης, και για συγκεκριμένα εργαστηριακά μαθήματα, στην περίπτωση που τα Τμήματα αδυνατούν να μεταφέρουν ή να τα αναπληρώσουν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος (π.χ. Τμήμα Χημείας).
-Η έναρξη των εξετάσεων που έχουν διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο μπορεί να ορισθεί μετά τις 25-5-2020.
-Την υποχρεωτική υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου κάθε Τμήματος για κάθε Εργαστήριο, το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία διατήρησης των κανόνων υγιεινής στα Εργαστήρια. Υπεύθυνος για την τήρηση της υγιεινής είναι ο υπεύθυνος του εκάστοτε Εργαστηρίου.
-Οι Κύπριοι φοιτητές και οι φοιτητές από άλλες χώρες θα παραμείνουν σε υποχρεωτική διά νόμου καραντίνα 14 ημερών, ενώ προτείνεται, επίσης, 7ήμερη καραντίνα στους ημεδαπούς φοιτητές που προέρχονται από άλλες περιοχές εκτός Ηπείρου.
-Για όσα εργαστηριακά μαθήματα, κλινικές ασκήσεις ή εξετάσεις εξ αποστάσεως υπάρξουν φοιτητές που δεν θα συμμετέχουν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, τα Τμήματα οφείλουν να φροντίσουν την αναπλήρωσή τους ή την επιπλέον εξέταση αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συγκλήτου, κατέληξαν στην παραπάνω απόφαση λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παρακάτω:
α) Η υγεία και ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού αποτελούν πρώτιστη φροντίδα του Ιδρύματος.
β) Οι συνθήκες και οι περιορισμοί των μέτρων που ισχύουν κατά της διάδοσης του κορωναϊού δεν επιτρέπουν τη μαζική διεξαγωγή εξετάσεων με τη φυσική παρουσία των φοιτητών.
γ) Η κατοχύρωση της ατομικής υγείας, της δημόσιας υγείας και της προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των σπουδών τους (π.χ. φοιτητές ιατρικής), αποκτούν άμεση προτεραιότητα.
δ) Καμία Επιτροπή ή συλλογικό όργανο δεν μπορεί να κατοχυρώσει με τα προτεινόμενα μέτρα τη μη εξάπλωση της νόσου.
ε) Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το διαθέσιμο προσωπικό και τα περιορισμένα οικονομικά μέσα που διαθέτει, αδυνατεί να οργανώσει εξετάσεις με φυσική παρουσία για μεγάλο αριθμό φοιτητών, τηρώντας, παράλληλα, όλους τους κανόνες και τα μέτρα προστασίας της υγείας.
στ) Η μαζική παρουσία των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και την πόλη των Ιωαννίνων, υπό τις συνθήκες που ισχύουν, περικλείουν δύο σοβαρούς κινδύνους (α) την πιθανότητα δημιουργίας εστιών μόλυνσης και διάδοσης του ιού εντός της Πανεπιστημιούπολης και (β) την ενδεχόμενη ακύρωση κάθε περαιτέρω λειτουργίας στην πανεπιστημιούπολη με επιπτώσεις που πιθανώς επηρεάζουν και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

«Αναπόφευκτη και όχι δόκιμη η τηλεκπαίδευση»

Αξίζει να σημειωθεί πως η Σύγκλητος στην ανακοίνωσή της επισημαίνει πως: η εξ αποστάσεως εκπαίδευση λαμβάνει χώρα ως αναπόφευκτη λύση λόγω της έκτακτης ανάγκης και δεν αναγνωρίζεται ως δόκιμος τρόπος εκπαίδευσης για το ίδρυμα τόσο όσον αφορά στη διδασκαλία όσο και στη εξεταστική διαδικασία.
Τέλος, αναφορικά με τη σταδιακή επιστροφή στη λειτουργία τονίζεται πως θα ληφθούν οι παρακάτω ενέργειες:
-Συναίνεση των φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε εργαστηριακά μαθήματα και κλινικές.
-Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ανάλογο με εκείνο το ΠΓΝΙ.
-Έλεγχος συμπτωμάτων από τον υπεύθυνο του εργαστηριακού μαθήματος και πιθανή θερμομέτρηση.
-Προγραμματισμός καθαριότητας, απολυμάνσεων, χρήση προστατευτικών μασκών προμήθεια απολυμαντικών και άλλων υλικών προστασίας.
-Για το προσωπικό όλων των τμημάτων και τους φοιτητές θα οργανωθούν ειδικά σεμινάρια ανάλυσης των μέτρων προστασίας για την ασφαλή λειτουργία των εργαστηρίων, κλινικών και φοιτητικών κατοικιών.

Σταθερός ο αριθμός των εισακτέων

Αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι θα παραμείνει φέτος ο αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφη από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και αφορά στον «Καθορισμό του αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση που θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ανέρχεται σε 77.970.
Όπως τονίζεται από το υπουργείο Παιδείας, ο συνολικός αριθμός εισακτέων παραμένει ίδιος με τον τελικό περσινό αριθμό εισακτέων, ώστε να μην επηρεαστούν περαιτέρω οι υποψήφιοι εν μέσω υγειονομικής κρίσης του κορωναϊού.
Η μόνη διαφοροποίηση αφορά στην ανακατανομή των εισακτέων των Τμημάτων Νοσηλευτικής, των οποίων όμως ο συνολικός αριθμός των εισακτέων παραμένει ίδιος.
Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο αριθμός των εισακτέων ανά σχολή, έχει ως εξής:
-ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 135
-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 53
-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) : 131
-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ): 215
-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 117
-ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 130
-ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 307
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ): 265
-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 145
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 273
-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 141
-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 225
-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ): 150
-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 227
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 281
-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 232
-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 276
-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ): 265
-ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 244
-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 250
-ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 235
-ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 221
-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ): 100.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ