Επικαιροποιήθηκε η απόφαση για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου

Τοπικά

Στην επικαιροποιήση της απόφασης του Ιουλίου σχετικά με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, προχώρησε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου στην τελευταία συνεδρίασή της.

Η απόφαση της Συγκλήτου περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων ασφαλείας, σε συμφωνία με τα τρέχοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αναλυτικά αποφάσισε:
-Να συντονίσει τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι διαδικασίες για την προμήθεια υλικών προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά και γάντια) και τη διενέργεια απολυμάνσεων σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης και λειτουργίας.

-Προτρέπει τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ), του διοικητικού προσωπικού και τους φοιτητές να τηρούν με αυστηρότητα όλα τα ισχύοντα μέτρα προστασίας και περιορισμού εξάπλωσης του κορωναϊού.
-Αποφασίζει την καθιέρωση μεικτού συστήματος εξετάσεων για την περίοδο του Σεπτεμβρίου (με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως) και καλεί τις Συνελεύσεις των Τμημάτων να επιλέξουν τον τρόπο εξέτασης που θα ακολουθήσουν για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, τη δε απόφασή τους μαζί με το πρόγραμμα εξετάσεων να τη γνωστοποιήσουν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές και διδάσκοντες. Παράλληλα, τα Τμήματα και οι διδάσκοντες που θα επιλέξουν τη διενέργεια του συνόλου ή μέρους των εξετάσεων με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τη άμεση μετάβαση σε εξ αποστάσεως, αν χρειασθεί. Επισημαίνεται, ότι εφόσον επιλεγεί η φυσική παρουσία, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και των κανόνων συμπεριφοράς σε κλειστούς χώρους, ιδίως δε:

-Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και κλινικές).
-Ο τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου, με χρήση ενδεδειγμένων απολυμαντικών, πριν την είσοδο νέας ομάδας φοιτητών.
-Ο περιορισμός του αριθμού των ατόμων στις αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα, ώστε να μην υπερβαίνει το 50% της χωρητικότητάς τους.
-Ο ορισμός από κάθε Τμήμα επιτροπής διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων και ο καθορισμός ειδικού χώρου προσωρινής απομόνωσής τους, μέχρι τη διακομιδή σε Νοσοκομείο.

-Η υποβολή από την Επιτροπή Θεμάτων Υγείας σχετικών αναλυτικών οδηγιών που θα γνωστοποιηθούν σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.
-Καλεί τα Τμήματα του Ιδρύματος να ολοκληρώσουν άμεσα στις απαραίτητες προετοιμασίες για την έναρξη της λειτουργίας τους κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος, με την προοπτική της επανόδου στην κανονικότητα, με φυσική παρουσία διδασκόντων και φοιτητών. Ταυτόχρονα, ζητάει να προσδιορισθούν έγκαιρα οι ευπαθείς ομάδες διδασκόντων και φοιτητών, ώστε εναλλακτικά να εφαρμοσθούν διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

-Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που θα εντοπιστεί ύποπτο κρούσμα θετικό στον κορωναϊό, επιβάλλεται άμεσα η μετάβαση στην εξ αποστάσεως διαδικασία εξετάσεων και διδασκαλίας στο Τμήμα και η απομόνωση σε υποχρεωτική καραντίνα 2 εβδομάδων για όλους τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο μάθημα, εργαστήριο ή κλινική.
-Επιτρέπεται η επαναλειτουργία των φοιτητικών εστιών και των κυλικείων, σύμφωνα με τα ισχύοντα και με αυστηρή τήρηση των κανόνων περιορισμού της πανδημίας, ιδίως δε αποφυγής των συναθροίσεων.

-Κάνει έκκληση στην Πολιτεία και ιδιαίτερα στο ΥΠΑΙΘ για οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος για την κάλυψη των αυξημένων, έκτακτων αναγκών σε υλικά προστασίας και απολυμάνσεις, καθώς και σε προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας.
-Να μεριμνήσει για την ενίσχυση του επιστημονικού προσωπικού και του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, ώστε οι έλεγχοι να εντατικοποιηθούν για το προσωπικό και τους φοιτητές της Πανεπιστημιούπολης και ιδιαίτερα για τους διαμένοντες στις φοιτητικές εστίες.
-Να συνεργαστεί άμεσα με το Αστικό ΚΤΕΛ των πόλεων που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ώστε να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλούς μετακίνησης των φοιτητών προς τις Πανεπιστημιουπόλεις Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας με περισσότερα δρομολόγια.

-Να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση προγράμματος ασφαλούς υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
-Τέλος, το Πρυτανικό Συμβούλιο παρακολουθεί συστηματικά και προβαίνει σε εκτίμηση της κατάστασης σε εβδομαδιαία βάση και εκτάκτως, όταν χρειασθεί.