Επανέρχεται το αίτημα για επιστροφή των φοιτητών

Τοπικά

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην υπ. αριθμ. 1106/20-4-2021 Συνεδρία της, επανήλθε στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την παρατεταμένη αναστολή βασικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως η πραγματοποίηση των εργαστηρίων, των κλινικών ασκήσεων και της πρακτικής άσκησης που απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, καθώς και όλων των εμπλεκομένων υπαλλήλων. Η αναστολή αυτή έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής, και κατ’ επέκταση σε όλους τους τομείς που αυτή επηρεάζει.

Υπενθυμίζεται πως είχαν υπάρξει και σχετικές κινητοποιήσεις από τους φοιτητές της Ιατρικής και του ΒΕΤ, οι οποίοι ζητούσαν επιστροφή στην κλινική άσκηση και τα εργαστήρια αντίστοιχα, όπως και τη συμπερίληψή τους στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας επίγνωση για τους κινδύνους την πανδημίας, η Σύγκλητος ζητά από την Πολιτεία να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στον φυσικό τους χώρο, λαμβάνοντας τα δέοντα μέτρα, δηλαδή: συνεχείς και μαζικούς ελέγχους (rapid tests) και εμβολιασμό του προσωπικού που εμπλέκεται σε εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις.

«Η πανδημική κρίση έχει αναδείξει με τρόπο οξύτερο παρά ποτέ τις δραματικές διαστάσεις που έχουν λάβει η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ. Η Σύγκλητος θεωρεί απαραίτητη την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος, για να αντιμετωπιστούν οι επιπλέον λειτουργικές ανάγκεςτου. Αυτό το χρόνιο αίτημα είναι σήμερα επείγουσας και ζωτικής σημασίας.

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο θα εξακολουθήσει να προσφέρει το κοινωνικό του έργο σε όλα τα επίπεδα, τηρώντας συγχρόνως όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν τόσο τα μέλη του όσο και την ευρύτερη κοινότητα. Δεσμεύεται δε να αξιοποιήσει την αιτούμενη συνδρομή του Υπουργείου κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, επ’ ωφελεία της ακαδημαϊκής ζωής, με απόλυτο σεβασμό στα ισχύοντα επιστημονικά πρωτόκολλα», σημειώνεται στην ανακοίνωση. 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ