ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ – Στις 22 Μαρτίου ο απολογισμός πεπραγμένων

Τοπικά

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τον Απολογισμό Πεπραγμένων έτους 2018 Περιφέρειας Ηπείρου.
Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου την Παρασκευή 22 Μαρτίου και ώρα 15.30 και κατά τη διάρκειά της ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης θα έχει τη δυνατότητα να αναλύσει το πολύ σημαντικό έργο που επιτεύχθηκε στην Ήπειρο το περασμένο έτος.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010, στην ίδια συνεδρίαση θα παρουσιαστεί και η ετήσια έκθεση του περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.