Αίρονται τα εμπόδια για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού

Τοπικά

Στην έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών» προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της την Τρίτη.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία με αρνητική ψήφο των εκπροσώπων της παράταξης «Ενότητα Πολιτών» και αποχή της παράταξης «Ιωάννινα 2023». 

Στην διακήρυξη του έργου έγινε η τροποποίηση των αρχικών όρων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η «θεραπεία» των τεχνικών πλημμελειών της αρχικής διακήρυξης έγινε από τον τεχνικό σύμβουλο της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο αντιδήμαρχος Φώτης Βάββας στη νέα διακήρυξη:

-Τα φωτιστικά led χωρίζονται σε αυτά που έχουν ενσωματωμένο ασύρματο ελεγκτή και σε αυτά που δεν έχουν ενσωματωμένο ασύρματο κεντρικό ελεγκτή.

-Αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προβολέων led.

-Το φωτοτεχνικό μοντέλο είναι πολύ πιο αναλυτικό σε ότι αφορά τις οδούς και τους τύπους αυτών σε σχέση με την αρχική διακήρυξη.

-Η περιγραφή της υφιστάμενης υποδομής είναι πιο αναλυτική.

-Η εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας είναι πιο αναλυτική σε σχέση με την αρχική διακήρυξη.

Επίσης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη διακήρυξη έχουν επέλθει αλλαγές που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, αλλά και στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης του Κύριου του έργου με τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή Περιόδου Εργασιών και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή Περιόδου Υπηρεσιών.

«Για τη δημοτική αρχή η αντικατάσταση του φωτισμού σε όλη την έκταση του Δήμου παραμένει βασική προτεραιότητα. Εκτιμά ότι με τη νέα διακήρυξη δεν θα υπάρξουν άλλα εμπόδια και το έργο θα μπορέσει σύντομα να περάσει στη φάση της υλοποίησης», καταλήγει η ανακοίνωση. 

 

Η αποχή της παράταξης Καλογιάννη 

 

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Ιωάννινα 2023» με επικεφαλής την Τ. Καλογιάννη αιτιολογεί την αποχή της σημειώνοντας πως ενώ ζήτησε αναλυτικά την αντιπαραβολή των αλλαγών, στην απάντηση που έλαβε από τη δημοτική αρχή δεν υπήρχε ούτε ακριβής προσδιορισμός του τεχνικού αντικειμένου ούτε τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται μεταξύ άλλων:  «Προ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η παράταξη «Ιωάννινα_2023» απηύθυνε επιστολή στη δημοτική αρχή και συγκεκριμένα στον αντιδήμαρχο Οικονομικών Φ. Βάββα και τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Γ. Αρλέτο, με την οποία ζήτησε να κατατεθεί εγγράφως από τη δημοτική αρχή συγκριτικός πίνακας στον οποίο να εμφανίζονται λεπτομερώς και σε αντιπαραβολή, όλα τα στοιχεία που τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν ή αφαιρέθηκαν στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, προ και μετά της απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αναφορικά με το έργο αναβάθμισης του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών.

Είναι προφανές ότι η δημοτική αρχή, παρότι της δόθηκε για μία ακόμη φορά η ευκαιρία, δεν ασχολήθηκε σοβαρά και υπεύθυνα ως κύριος του έργου, με το έργο». 

 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ

 

Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών για το θέμα των led έκανε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων καταθέτοντας αναλυτικά τις απόψεις του αλλά και μια σειρά ελλείψεων και προβληματικών σημείων που εντόπισε. 

Επιπλέον, ο Σύλλογος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να μη ψηφίσουν το θέμα και ζήτησε:

-Να συνταχθούν όλες οι απαραίτητες μελέτες από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.

-Να κατατεθεί πρόταση στο ΕΣΠΑ ώστε να γίνει και εξοικονόμηση πόρων κι όχι μόνο εξοικονόμηση ενέργειας ώστε να καταφέρει επιτέλους ο Δήμος να μειώσει τα ανταποδοτικά τέλη για το λαό

-Να κάνει προσλήψεις μηχανικών και εργατοτεχνικού προσωπικού ώστε να αναλάβουν οι υπηρεσίες του Δήμου το έργο. 

«Ο Σύλλογος είναι κάθετα αντίθετος σε ένα έργο, που ο λαός θα το πληρώνει για τα υπόλοιπα 12 χρόνια, που θα δεσμεύσει τα ανταποδοτικά του Δήμου και που τελικά, εκτός από την αλλαγή των λαμπτήρων δεν θα προσθέσει ούτε 1 μέτρο δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην πόλη 

Ο Σύλλογος δήλωσε από την 1η στιγμή ότι οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο. Παρόλα αυτά η διοίκηση απαξίωσε τις υπηρεσίες, και έκανε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια (η οποία δεν είχε κάνει ποτέ παρόμοιο έργο). Η Περιφέρεια με τη σειρά της δήλωσε αδυναμία και το έργο το ανέλαβε Τεχνικός Σύμβουλος. Στην πράξη, αντί να προσλάβει ο Δήμος τον Τεχνικό Σύμβουλο -όπως τόσους άλλους- τον προσέλαβε η Περιφέρεια! 

Οι εργαζόμενοι από την πρώτη στιγμή –εξαιτίας των δεκάδων καταγγελιών για την καταγραφή του υφιστάμενου δικτύου και κατ΄ επέκταση του υπολογισμού της κατανάλωσης του έτους αναφοράς- ζήτησαν να ελέγξουν οι υπηρεσίες τα παραδοτέα του Τεχνικού Συμβούλου. Ούτε αυτό έγινε. Και ο διαγωνισμός ακυρώθηκε επειδή –ανάμεσα στα άλλα- όπως κατά γράμμα αναφέρει η ΑΕΠΠ «δεν περιγράφονταν τα στοιχεία των υφισταμένων υποδομών του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Συλλόγου.

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ