Ικανοποιητική η ανταπόκριση των κυνηγών για τις νέες άδειες

Αρκετοί είναι οι κυνηγοί εκείνοι που εκμεταλλεύονται την ευνοϊκή ρύθμιση για να ανανεώσουν τις άδειες θήρας και για τη νέα περίοδο με μικρότερο αντίτιμο, μη καταβάλλοντας το τέλος αδείας και τα πάγια τέλη χαρτοσήμου. 

Περισσότερα