Εξ αποστάσεως όλα τα θεωρητικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Όλα, σε ποσοστό 100%, τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά θεωρητικά (μη εργαστηριακά) μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγονται μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με υποδειγματική συνέπεια των διδασκόντων και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών του.

Περισσότερα