Ναι μεν αλλά για την «Αναβάθμιση του Σχολείου»

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, βρέθηκε στο μικροσκόπιο της τελευταίας συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που έγινε με τηλεδιάσκεψη την περασμένη Πέμπτη.

Περισσότερα