Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων

Οικονομία

Αρνητική απάντηση του υπουργείου για αύξηση του διατιθέμενου ποσού

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάρτηση των Τεχνικών Δελτίων των εγκεκριμένων έργων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων των επιχειρήσεων που δικαιούνται αποζημίωσης στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΣΠΑ, ως πληγείσες από την πανδημία Covid-19.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα εκδοθεί η τελική απόφαση η οποία θα κοινοποιηθεί στους δικαιούχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για τις επιχειρήσεις που δεν αξιολογήθηκαν, διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση των προτάσεων διακόπηκε όταν καλύφθηκε το διατιθέμενο ποσό των 45.000.000 ευρώ, ήτοι σε κατώτατη βάση βαθμολογίας το 19.45.
Ο πίνακας με τις εγκεκριμένες μη χρηματοδοτούμενες όμως αιτήσεις συντάχθηκε με επιχειρήσεις οι οποίες αρχικά υποβλήθηκαν από τους επενδυτές με βαθμολογία μεγαλύτερη του 19,45, μετά όμως τη διόρθωση των κριτηρίων με βάση τα υποβληθέντα από τους επενδυτές αρχεία στο ΠΣΚΕ διαμορφώθηκαν σε βαθμό κάτω του 19,45.
Ανεξάρτητα όλων αυτών, πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή της Περιφερειακής Αρχής να τεθεί στην Ήπειρο ανώτατο όριο επιχορήγησης το ποσό των 15.000 ευρώ, δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης πολύ περισσότερων επιχειρήσεων σε σχέση με άλλες Περιφέρειες που είχαν θέσει ανώτερα όρια χρηματοδότησης.

Στο αίτημα που υπέβαλλε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης προς το αρμόδιο Υπουργείο για αύξηση του διατιθέμενου ποσού, ώστε να ενισχυθούν επιπλέον επιχειρήσεις υπήρξε αρνητική απάντηση, ελλείψει διαθέσιμων πόρων.

Εμπορικός Σύλλογος: Ανεπαρκές το πρόγραμμα

Από την πλευρά του ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων σε γραπτή ανακοίνωση σημειώνει πως εκτός στήριξης από το πρόγραμμα μένουν οι αυτοαπασχολούμενοι και όσοι δεν έχουν προσωπικό και πως το ποσό για τις περισσότερες επιχειρήσεις είναι ανεπαρκές.
«Περίπου οι μισές αιτήσεις (4.000) από όσες έγιναν «κόπηκαν» από την χρηματοδότηση ενώ χιλιάδες είναι εκείνοι που δεν υπέβαλλαν καν δικαιολογητικά γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα απορριφτούν.

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι όροι του προγράμματος, ο Εμπορικός σύλλογος Ιωαννίνων είχε τονίσει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για να στηριχθούμε ουσιαστικά
Ο Σύλλογός μας είχε έγκαιρα απαιτήσει να αλλάξουν οι όροι του προγράμματός, να αλλάξει ο προσανατολισμός και να μοριοδοτηθούν με προτεραιότητα οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι και όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ. Αυτοί που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη στήριξης», σημειώνεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση.