Υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα αρωματικών φυτών

Νέα

Ξεκινά το πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεργασία με το ΚΕΚ του ΟΑΕΔ

Δύο ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά θα υλοποιήσει ο Δήμος Ιωαννίνων σε συνεργασία με το ΚΕΚ του ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα θα είναι διάρκειας 295 ωρών και θα λειτουργήσουν σε δύο τμήματα των 25 ατόμων που θα διαμορφωθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο διασποράς του κορωναϊού.

Α/ΑΘεματικές ΕνότητεςΘεωρίαΠρακτικήΣΥΝΟΛΟ
1ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΥΤΩΝ

432265
2ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

421355
3ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΦΥΤΩΝ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

551570
4ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

 

606
5ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

4545

Οι καταρτιζόμενοι δεν θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους.

Η επιλογή των καταρτιζομένων να γίνει από τον Δήμο σύμφωνα με το προφίλ των καταρτιζομένων και τα πιο κάτω κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Α/ΑΠΡΟΣΟΝΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΜΟΡΙΑ
1ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
2ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΚΤΗΜΩΝ

 

ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – Ε920
3ΑΚΤΗΜΩΝ

 

Ε910
4ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΑΕ95
5 

ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 60 ΕΤΩΝ

 

Έως 30 ετών20
Έως 50 ετών15
 

Άνω των 50 ετών

 

5

-Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], σε ένα αρχείο με την ονομασία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά το αργότερο έως την Παρασκευή 4/6/2021 και ώρα 14:30.

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική παρουσία ενώ ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.