ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – «Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ήπειρο»

Νέα

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργάνωσε, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς – Δουρούτης (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων), στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ήπειρο» και με συμμετοχή μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ερευνητικών φορέων και καινοτόμων επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.
Η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην Ήπειρο που αφορούν στην πρακτική μεταφορά αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνογνωσίας και καινοτομίας, απευθύνεται σε ερευνητές, καινοτόμες επιχειρήσεις και φορείς της Ηπείρου και της Ιταλίας.
Τελικός στόχος, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Ευριπίδης Γλαβάς, είναι η ανάπτυξη ενός οργανωμένου και εξειδικευμένου δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις της περιοχής. «Τα Πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από την κοινωνία και με αυτό τον τρόπο επιστρέφουν μέρος της γνώσης και της τεχνογνωσίας. Σε άλλες χώρες έχει αναπτυχθεί αυτό το μοντέλο. Είναι, ουσιαστικά μια κίνηση εξωστρέφειας» τόνισε μεταξύ άλλων ο καθηγητής.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο έργου του Interreg Ελλάδα- Ιταλία.
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ