oikogeneia

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια

Νέα

Θα αρκεί μόνο η πρωτόδικη δικαστική απόφαση, που θα αποκλείει τον κακοποιητή γονέα από την επικοινωνία

Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο θεσπίζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις σχέσεις γονέων-τέκνων, μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο ή την ακύρωση του γάμου.

Με το Σχέδιο Νόμου καθιερώνονται καινοτομίες που διευκολύνουν τη συνεννόηση των γονέων μετά τη διάσπαση του έγγαμου βίου και καθιερώνονται κριτήρια με τα οποία θα υποβοηθείται η ασφαλής δικανική κρίση για τις υποθέσεις που άγονται στα δικαστήρια. Σημειώνεται πως για το εν λόγω σχέδιο είχαν υπάρξει δικαιολογημένες αντιδράσεις, με δεδομένο ότι προέβλεπε υποχρεωτική συνεπιμέλεια μεταξύ των γονέων, εκτός κι αν υπήρχε δικαστική εντολή για το αντίθετο, κάτι που θα σήμαινε ότι σε περίπτωση καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία τα θύματα (σύζυγος ή/και παιδιά) θα ήταν αναγκασμένα σε μακροχρόνια επαφή με τον θύτη, έως ότου υπάρξει τελεσίδικη απόφαση. Η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε μετά τις αντιδράσεις.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

– Το νομοσχέδιο εδράζεται στην αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των γονέων, καθώς καθιερώνεται η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο.
– Προάγονται, παράλληλα, οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση.
– Με τις νέες διατάξεις θεσπίζεται το μαχητό τεκμήριο του 1/3 για την επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει.
– Καθιερώνονται, επίσης, αντικειμενικά κριτήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, τα οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το δικαστήριο στη ρύθμιση των ζητημάτων γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων, όπως η μη καταβολή της διατροφής, ο μη σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις και στις συμφωνίες των διαζευγμένων γονέων και η διάρρηξη των σχέσεων του παιδιού με τον άλλον γονέα.
– Θεσπίζονται, δε, επαρκείς δικονομικές εγγυήσεις για την προστασία των γυναικών και των παιδιών από κακοποιητικές συμπεριφορές, σύμφωνα με τις διεθνείς Συμβάσεις και ιδίως με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, υπό τις οποίες ερμηνεύονται οι διατάξεις του Νομοσχεδίου.

Τέλος, με το σχέδιο Νόμου, προβλέπεται η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων της Εθνικής Σχολής Δικαστών για την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών, που θα δικάζουν τις οικογενειακές διαφορές, από εξειδικευμένους Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, Καθηγητές ΑΕΙ και Δικαστικούς Λειτουργούς.

Το μαχητό τεκμήριο του 1/3 επικοινωνίας και σε τι εξυπηρετεί

Με την καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου εξασφαλίζεται η αυξημένη επικοινωνία και ισόρροπη επικοινωνία των παιδιών και με τους δύο γονείς. Με τον τρόπο αυτό, αμφότεροι οι γονείς μπορούν να έχουν ποιοτικό χρόνο επικοινωνίας με τα παιδιά τους.
Παράλληλα, όμως, δημιουργείται μια βάση διαλόγου μεταξύ των γονέων, ώστε να αποφεύγονται οι έριδες και οι φιλονικίες μεταξύ τους.
Τα οφέλη από το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισάγεται και με ποιον τρόπο επιλύονται οι οικογενειακές διαφορές
Με τις νέες ρυθμίσεις δημιουργείται το αναγκαίο πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ των γονέων, προκειμένου να επιλύσουν τις διαφορές τους εξωδικαστικά. Ειδικότερα, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο καθιερώνονται τα αναγκαία νομικά εργαλεία και διαδικαστικά σταδία.
Προβλέπεται η δυνατότητα των γονέων να ρυθμίσουν τα ειδικότερα ζητήματα με έγγραφη συμφωνία, εφόσον υπάρχει το πλαίσιο της συνεννόησης μεταξύ τους. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής σε ειδικευμένο διαμεσολαβητή. Η προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο προβλέπεται ως το τελευταίο στάδιο, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των γονέων.

Η επίμαχη τροποποίηση

Σημειώνεται πως οι έντονες αντιδράσεις από σχεδόν όλες τις γυναικείες οργανώσεις αλλά και από κόμματα και φορείς που ασχολούνται με τα ζητήματα του Οικογενειακού Δικαίου και των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών ανάγκασαν την κυβέρνηση να κάνει πίσω στο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια παιδιών.
Έτσι, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Κωνσταντίνο Τσιάρα αφαιρέθηκε η διάταξη που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και αφορούσε τον αποκλεισμό ενός γονέα μόνο αν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για βία.

Πλέον, αντί για αμετάκλητη καταδίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής γίνεται αναφορά σε καταδίκη του γονέα με οριστική δικαστική απόφαση. Δηλαδή αρκεί πλέον η πρωτόδικη δικαστική απόφαση, εφόσον έχει καθαρογραφεί, που θα αποκλείει τον κακοποιητή γονέα από την επικοινωνία με το παιδί.