Στη δημοσιότητα η σύμβαση της E.E. με την AstraZeneca

Νέα

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για εξασφάλιση περισσότερων εμβολίων

Στη δημοσιότητα δόθηκε η σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την AstraZeneca για την προμήθεια εμβολίων κατά του κορωναϊού, με φόντο την αντιπαράθεση των Βρυξελλών με τη φαρμακευτική εταιρεία. Όπως σημειώνει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της, κατόπιν νέου αιτήματός της στις 27 Ιανουαρίου, η AstraZeneca συμφώνησε να δημοσιεύσει την αναθεωρημένη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών στις 27 Αυγούστου 2020.

Τρία βασικά σημεία που προκύπτουν από τη σύμβαση είναι:
-H αναφορά στη ρήτρα «Best Reasonable Efforts» (καλύτερη λελογισμένη προσπάθεια), η οποία αναφέρεται στις «δραστηριότητες και τον βαθμό προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλει μια εταιρεία με το μέγεθος, την παραγωγική δυναμικότητα και τις πηγές της AstraZeneca, για την ανάπτυξη και την παραγωγή του εμβολίου σε επίπεδα που σχετίζονται με την επείγουσα ανάγκη για τον τερματισμό της παγκόσμιας πανδημίας, η οποία συνεπάγεται σημαντικά υγειονομικά προβλήματα, περιορισμούς στην ατομική ελευθερία και οικονομικό αντίκτυπο». Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά η παραγωγή και οι παραδόσεις επαφίενται στην καλύτερη δυνατή προσπάθεια από την πλευρά της εταιρείας.

-Σημειώνεται επίσης, μεταξύ άλλων, ότι στα τέσσερα εργοστάσια της εταιρείας εντός Ε.Ε., από όπου οφείλει η εταιρεία οφείλει να τροφοδοτεί την Ευρώπη, περιλαμβάνονται και τα δύο βρετανικά εργοστάσια. Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι η AstraZeneca μπορεί να παρασκευάζει το εμβόλιο και σε εγκαταστάσεις εκτός Ευρώπης, αν χρειαστεί, προκειμένου να επιταχύνει την προμήθεια στην Ευρώπη. Ως προϋπόθεση ορίζεται ότι η AstraZeneca θα γνωστοποιήσει στην Επιτροπή εκ των προτέρων με γραπτή ειδοποίηση για τη χρήση εγκαταστάσεων παραγωγής εκτός Ε.Ε. «Εάν η AstraZeneca δεν βρίσκεται σε θέση να εκπληρώσει τον στόχο να κατασκευάσει τις αρχικές δόσεις της Ευρώπης ή / και τις προαιρετικές δόσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας στην Ε.Ε., η Επιτροπή ή τα συμμετέχοντα κράτη – μέλη μπορούν να παρουσιάσουν στην AstraZeneca οργανισμούς εντός της Ε.Ε. ικανούς να παράγουν τις δόσεις εμβολίων, και η AstraZeneca θα πρέπει να κάνει τις καλύτερες προσπάθειες για να συνάψει συμβάσεις προκειμένου να αυξήσει τη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα εντός της Ε.Ε.».

-Τονίζεται ότι έχει ευθύνη η εταιρεία να ενημερώνει εγκαίρως για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις. Στη σύμβαση σημειώνεται επίσης ότι η AstraZeneca πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως την Ε.Ε. και τα κράτη – μέλη, σε εύλογο χρονικό διάστημα προτού αναμένει ότι θα είναι διαθέσιμες οι δόσεις. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση του συνολικού αριθμού δόσεων που αναμένεται να είναι διαθέσιμες για παράδοση, καθώς και τις αναμενόμενες ημερομηνίες κατά τις οποίες αυτές οι δόσεις θα είναι διαθέσιμες για αποστολή στους κόμβους διανομής που ορίζονται από τα συμμετέχοντα κράτη – μέλη.
«Η ΑstraZeneca θα πρέπει να ειδοποιεί τα κράτη – μέλη τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες προτού οι δόσεις είναι έτοιμες προς παράδοση. Σε περίπτωση που κάποιο κράτος – μέλος δεν παράσχει την απαιτούμενη έγκριση για την παράδοση στο προβλεπόμενο σημείο, τότε καθίσταται αυτό υπεύθυνο για το σύνολο του κόστους αποθήκευσης των εν λόγω δόσεων», τονίζεται επιπλέον.

Στη σύμβαση υπογραμμίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, με την επιλογή για περαιτέρω 100 εκατομμύρια δόσεις, που θα διανεμηθούν σε πληθυσμιακή αναλογία. Όπως αναφέρεται στο συμβόλαιο, σε περίπτωση πλεονάζουσας προσφοράς των αρχικών δόσεων της Ευρώπης και των προαιρετικών δόσεων, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη διατηρούν κοινά δικαιώματα στις αρχικές δόσεις και πρέπει να καθορίζουν την καλύτερη χρήση αυτών των δόσεων, διατηρώντας τη δυνατότητα να τις δωρίσουν σε χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα ή σε δημόσια ιδρύματα, αλλά και να δωρίσουν ή να μεταπωλήσουν, χωρίς κέρδος, τις δόσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφέρεται δε ότι η AstraZeneca οφείλει να παρασκευάσει και να προμηθεύσει τα κράτη – μέλη με τις αρχικές δόσεις που προορίζονται για την Ευρώπη σε τιμή ίση του συνολικού τους κόστους αγαθών, χωρίς κέρδος ή απώλεια για την εταιρεία, η οποία από την προβλεπόμενη ημερομηνία, θα πρέπει να λάβει πληρωμή από την Κομισιόν και από τα συμμετέχοντα κράτη – μέλη. Το εκτιμώμενο ποσό θα πρέπει να κατατεθεί μέσω της αρχικής χρηματοδότησης καθώς και βάσει του κόστους Συμπλήρωσης / Τέλους / Συσκευασίας, σύμφωνα με τους όρους των ενοτήτων 7.1, 7.2 και 7.3 αυτής της συμφωνίας.
Στην ανακοίνωσή της, η Κομισιόν σημειώνει πως χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της στρατηγικής της Ε.Ε. για τα εμβόλια.

«Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικά στοιχεία για να βοηθηθεί η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών και για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων που αγοράστηκαν σε επίπεδο Ε.Ε.» σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εκφράζει δε την ελπίδα να βρίσκεται σε θέση να δημοσιεύσει όλες τις συμβάσεις στο πλαίσιο των προκαταρκτικών συμφωνιών αγοράς στο εγγύς μέλλον.
«Η σύμβαση που δημοσιεύτηκε σήμερα περιέχει αναδιατυπωμένα μέρη που αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες τιμολογίων. Η σύμβαση AstraZeneca είναι η δεύτερη που δημοσιεύεται, αφού η CureVac συμφώνησε να δημοσιεύσει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» καταλήγει η Κομισιόν.

Φον ντερ Λάιεν: Υπάρχουν δεσμευτικοί όροι και το συμβόλαιο είναι απόλυτα σαφές

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, είχε προαναγγείλει πως η Ε.Ε. θα δημοσίευε το συμβόλαιο. «Υπάρχουν δεσμευτικοί όροι και το συμβόλαιο είναι απόλυτα σαφές» δήλωσε, ζητώντας διαφάνεια από την εταιρεία, καθώς και αξιόπιστο σχεδιασμό.
Υπογράμμισε δε ότι η συμφωνία περιείχε σαφείς ποσότητες παράδοσης για τον Δεκέμβριο και τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2021, ενώ ανέφερε επίσης τέσσερις τοποθεσίες παραγωγής, δύο από τις οποίες βρίσκονται στη Βρετανία.
Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, την οποία επικαλείται το Reuters, η AstraZeneca πρόσφερε ακόμη 8 εκατ. δόσεις του εμβολίου της κατά του κορωναϊού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως τον Μάρτιο, αλλά οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι και πάλι δημιουργείται ένα τεράστιο κενό.

ΠΟΥ: Πράσινο φως για την έγκριση

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνέστησε χθες την έγκριση του εμβολίου κατά της COVID-19 που ανέπτυξαν η AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για ανθρώπους άνω των 18 ετών.
Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως περισσότερα εμβόλια προκειμένου να επισπεύσει το πρόγραμμα ανοσοποίησης των Ευρωπαίων, με εμβόλια όπως αυτά της AstraZeneca και της Pfizer να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παράδοση των ποσοτήτων τις οποίες είχαν υποσχεθεί για τους πρώτους μήνες του έτους.
Το εμβόλιο της AstraZeneca θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε ανθρώπους μεταξύ 18 και 64 ετών, λόγω έλλειψης δεδομένων για το πόσο αποτελεσματικό είναι σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, ανέφερε την Πέμπτη, σε προσχέδιο σύστασης η επιτροπή εμβολιασμού της Γερμανίας.

Σε αναζήτηση περισσότερων εμβολίων η Ε.Ε.

Στον απόηχο της αντιπαράθεσης Κομισιόν – AstraZeneca, ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Γενς Σπαν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Novavax σχετικά με την ποσότητα εμβολίων κατά του κορωναϊού που θα προμηθευτεί από την αμερικανική εταιρεία. Σύμφωνα με τον κ. Σπαν, η Ε.Ε. θα παραγγείλει επίσης περισσότερα εμβόλια από τη Moderna.
Την Πέμπτη, η αμερικανική φαρμακευτική Novavax ανακοίνωσε πως το εμβόλιο που παρασκεύασε για την COVID-19, ήταν 89% αποτελεσματικό στην αποτροπή μόλυνσης από τον νέο κορωναϊό μετά την τρίτη φάση κλινικών δοκιμών, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 15.000 άνθρωποι.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανάρτηση του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) στο Twitter, η Ρωσία είναι σε θέση να προμηθεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου Sputnik-V κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.Πρόκειται για ποσότητα αρκετή για να εμβολιασθούν 50 εκατομμύρια άνθρωποι.