ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Ανεβαίνει η αγορά ακινήτων

Νέα

Σε τροχιά ανάπτυξης εισέρχεται η αγορά ακινήτων, μετά μια σχεδόν δεκαετία κρίσης, αν και παραμένουν σημαντικές προκλήσεις και υπάρχει μεγάλος δρόμος να διανυθεί.
Οι τιμές των κατοικιών ακολουθούν ανοδική πορεία, η οποία επιταχύνθηκε ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο του 2019, έχοντας, ωστόσο, καλύψει μικρό μόνο τμήμα των μεγάλων απωλειών του δείκτη από το 2008 και έπειτα.
Ειδικότερα, σε σχέση με την παλαιότητα των διαμερισμάτων, η αύξηση των τιμών ήταν οριακά μεγαλύτερη στα νέα διαμερίσματα (μέχρι 5 έτη), κατά 7,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, έναντι αύξησης κατά 7,6% στα παλαιά διαμερίσματα (άνω των 5 ετών). Σημειώνεται ότι και στις δύο αυτές κατηγορίες παρατηρείται άνοδος τιμών σύμφωνα με και το μεσίτη κ. Σολομονίδη που μίλησε για την αγορά των ακινήτων και τις τάσεις που επικρατούν στα Γιάννενα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ανοδική πορεία των τιμών των οικιστικών ακινήτων οφείλεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, στην προεξόφληση από την πλευρά των αγοραστών μίας μονίμως ελαφρύτερης φορολογικής μεταχείρισης της ακίνητης περιουσίας, μετά την πρόσφατη μεταβολή του φορολογικού πλαισίου και μίας βιώσιμης αύξησης του διαθεσίμου εισοδήματος στο μέλλον. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει σταθεροποιηθεί η όλη οικονομική κατάσταση και έτσι υπάρχει ακόμη μέλλον έως ότου επιστρέψουμε στην εικόνα της αγοράς των ακινήτων στην προ κρίσης εποχή.
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ