Πρόσβαση στο gov.gr για τους Έλληνες του εξωτερικού

Νέα

Και μέσω προξενικών αρχών θα μπορεί πλέον να γίνεται η εγγραφή των Ελλήνων του εξωτερικού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του gov.gr.

Το ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από εδώ και πέρα, λοιπόν, οι Έλληνες που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό θα μπορούν να δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τους, ακόμη κι αν δεν είναι “ελληνικό”, στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του gov.gr.

Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και αν δεν διαθέτουν κωδικούς web banking σε ελληνική τράπεζα ή αριθμό κινητού σε ελληνικό πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μπορούν:

* να εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις,

* να χρησιμοποιούν το Gov.gr Wallet, καθώς και

* να έχουν πρόσβαση σε όσες ψηφιακές υπηρεσίες απαιτούν δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποίησης, με την αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password).

Η υπηρεσία απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και διαθέτουν ΑΦΜ.

Η διαδικασία δήλωσης και επαλήθευσης ολοκληρώνεται με μία και μόνο επίσκεψη του ενδιαφερόμενου πολίτη στην προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του.

Κάθε πολίτης μπορεί να δηλώσει στο ΕΜΕπ έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, η επαλήθευση του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί:

* μέσω διασταύρωσης του αριθμού κινητού που έχει δηλωθεί από τον πολίτη για τη χρήση web banking

* μέσω διασταύρωσης του αριθμού κινητού από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στο δίκτυο του οποίου υπάγεται ο αριθμός (για ελληνικό κινητό)

* με άπαξ αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή Προξενική Αρχή.