panepistimio-ioanninon-apopsi

Πιο αυστηροί κανόνες σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου

Νέα

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισε να ζητήσει από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος σε όλες τις Πανεπιστημιουπόλεις (Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα) να πραγματοποιούν με εξ αποστάσεως διαδικασία το εκπαιδευτικό τους έργο, θεωρητικό, εργαστηριακό και κλινικό, από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, τόσο για τα προπτυχιακά όσο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Η απόφαση αυτή πάρθηκε στη συνεδρία του στις 29 Οκτωβρίου 2020, αφού το Πρυτανικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 του Ιδρύματος και συνεκτιμώντας τις συνθήκες διάδοσης της επιδημίας στην πόλη των Ιωαννίνων και την πιθανότητα διάδοσής της στου όμορους νομούς.
Ακόμη, όλες οι εξετάσεις μαθημάτων και πρόοδοι καθώς και οι πτυχιακές εργασίες θα γίνονται μόνο με εξ αποστάσεως διαδικασία για την παραπάνω περίοδο ενώ τα ερευνητικά εργαστήρια θα λειτουργούν μόνο με το 50% του προσωπικού τους με φυσική παρουσία και συνεχή εναλλαγή.
Η σίτιση του Πανεπιστημίου συνεχίζει να λειτουργεί με παραλαβή των γευμάτων σε πακέτο, τα δε κυλικεία συνεχίζουν να λειτουργούν με παραλαβή σε πακέτο ή με διανομή των προϊόντων (delivery).
Οι καθηγητές και φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί των Τμημάτων στην Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα, που διαμένουν στα Ιωάννινα, θα συνεχίσουν το έργο τους και την εκπαίδευσή τους αντίστοιχα με εξ αποστάσεως διαδικασία, με δεδομένη την απαγόρευση μετακινήσεων εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Επιπλέον συνιστάται στους φοιτητές, που διαμένουν στην πόλη των Ιωαννίνων, να φορούν συστηματικά τις μάσκες, να αποφεύγουν χώρους μεγάλου συγχρωτισμού και να ακολουθούν όλες τις υγειονομικές οδηγίες.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επανέρχεται στα αιτήματά του για τον μοριακό έλεγχο της COVID-19 στο προσωπικό και τους φοιτητές του, ιδιαίτερα των διαμενόντων στις Φοιτητικές Εστίες του Ιδρύματος.
Τέλος, ζητείται έκτακτη επιχορήγηση από το ΥΠΑΙΘ για κάλυψη των αναγκαίων υλικών προστασίας από την πανδημία, όπως μάσκες, απολυμαντικά, γάντια και εφαρμογή απολυμάνσεων σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος. Η παραπάνω απόφαση και τα μέτρα θα επανεκτιμηθούν με βάση τις συνθήκες της επιδημίας στην πόλη των Ιωαννίνων σε δυο εβδομάδες και θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.
Παρά το γεγονός, ότι στις άλλες τρεις πόλεις της Ηπείρου δεν υπάρχει έξαρση της πανδημίας, ο πρύτανης Τρ. Αλμπάνης τόνισε, ότι η απόφαση υπαγορεύτηκε με το σκεπτικό πως καθημερινά πολλοί καθηγητές και μεταπτυχιακοί μετακινούνται από τα Ιωάννινα στις άλλες πόλεις.
Αναφορικά με τα κρούσματα σε μέλη του Πανεπιστημίου (έξι φοιτητές και τέσσερις εργαζόμενοι) ο κ. Αλμπάνης τόνισε, ότι η ιχνηλάτηση απέδειξε, ότι δεν υπήρξε διασπορά εντός του ιδρύματος, αλλά οι επαφές των κρουσμάτων ήταν στην πόλη.

Υψηλή θέση στα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τελμηρίωσης

Στο μεταξύ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου δημοσίευσε στο πλαίσιο της παραγωγής των εθνικών στατιστικών τα στοιχεία για τις δημοσιεύσεις των ελληνικών πανεπιστημίων σε διεθνή περιοδικά με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να καταλαμβάνει μία εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία, πάνω από τον εθνικό μέσο όρο.
Η μελέτη αφορά στην περίοδο 2004-2018, με τους συνολικούς δείκτες και τη θέση της Ελλάδας να έχουν συνεχώς ανοδική πορεία, τις επιδόσεις των φορέων να βελτιώνονται και την απήχηση του ερευνητικού έργου σε εθνικό επίπεδο, να υπερβαίνει για πρώτη φορά τον παγκόσμιο μέσο όρο.
Ως προς τις αναφορές, ο μεγαλύτερος αριθμός αναφορών αφορά τις δημοσιεύσεις των φορέων των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Ποσοστά δημοσιεύσεων με αναφορές υψηλότερα του εθνικού μέσου όρου (75,6%) επιτυγχάνουν οι φορείς της Περιφέρειας Κρήτης (78,6%), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (78,2%), της Περιφέρειας Ηπείρου (77,9%), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (76,2%), και της Περιφέρειας Αττικής (76,0%).
Όσον αφορά τις δημοσιεύσεις υψηλής απήχησης, την περίοδο 2014-2018, στο 10% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως περιλαμβάνονται επιστημονικές εργασίες που δημοσιεύθηκαν από φορείς από όλες τις ελληνικές Περιφέρειες.
Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής (4.451 δημοσιεύσεις ή το 14% του συνόλου των δημοσιεύσεων της Περιφέρειας), στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.677 δημοσιεύσεις ή το 12,8% του συνόλου των δημοσιεύσεων της Περιφέρειας), στην Περιφέρεια Κρήτης  (940 δημοσιεύσεις ή το 12,8% του συνόλου των δημοσιεύσεων της Περιφέρειας) στην Περιφέρεια Ηπείρου (708 δημοσιεύσεις ή το 16,2% του συνόλου των δημοσιεύσεων της Περιφέρειας) και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (596 δημοσιεύσεις ή το 10,4% του συνόλου των δημοσιεύσεων της Περιφέρειας).
Σε δηλώσεις του στο ITV ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Τρ. Αλμπάνης έκανε λόγο για μία διάκριση από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών για το τοπικό ίδρυμα, που επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική του πορεία και το υψηλό ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο. «Δεν είναι τυχαίο, ότι η Ήπειρος, χάρη στις δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταλαμβάνει στο ερευνητικό της έργο, μία πολύ υψηλότερη θέση σε σχέση με άλλες περιφέρειες της χώρας, που έχουν διπλάσιο πληθυσμό», ανέφερε ο κ. Αλμπάνης.
Στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά δείκτες για τις βιβλιομετρικές επιδόσεις ανά Περιφέρεια. Οι φορείς που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις (6.706) στη διάρκεια της περιόδου 2004-2018, ενώ έπονται οι φορείς στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (2.741) και Κρήτης (1.550).