ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Έμφαση και στην περιβαλλοντική πολιτική

Νέα

Ανακοινώθηκαν από το σύστημα κατάταξης “UI Green Metric World University Rankings” τα αποτελέσματα για τη φετινή χρονιά με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να καταλαμβάνει τη 270η θέση μεταξύ 780 πανεπιστημίων από 85 χώρες παγκοσμίως.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης παγκόσμιας κατάταξης υπολογίζονται σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων που αναφέρονται στην περιβαλλοντική πολιτική και ευαισθησία (setting and infrastructure, energy and climate change, waste, water, transportation, education) και το καθένα από τα οποία έχει διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρουσιάζει μεγάλη ενίσχυση στις «πράσινες» εγκαταστάσεις και υποδομές της πανεπιστημιούπολης, ενώ εξίσου δυναμικό εμφανίζεται στην υιοθέτηση πρακτικών ενεργειακής πολιτικής και διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής.

Η διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει την κοινωνική και οικολογική ευθύνη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι δεσμευτική για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας υποδομών και των ορθών πρακτικών που ακολουθεί το ίδρυμα σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και πολιτικής.