Μειωμένα τέλη και για τα τουριστικά λεωφορεία

Νέα

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών

Η κινητοποίηση των σωματείων Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων της χώρας έφερε αποτέλεσμα καθώς η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε ότι θα προχωρήσει σε μείωση των τελών κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν για το 2021.
Η κυβέρνηση ουσιαστικά αποφάσισε να στηρίξει τον κλάδο που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία του κορωναϊού καθώς ουσιαστικά είναι σε απραξία τους τελευταίους μήνες χωρίς να διενεργούν κανένα ή ελάχιστα δρομολόγια και χωρίς καμία ιδιαίτερη οικονομική στήριξη.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε από το υπουργείο, όπως αναφέρει και ο κ. Μανώλης πρόεδρος του Σωματείου για την Ήπειρο να γίνουν μειώσεις που έχουν ως εξής:
-για την Α΄ κατηγορία (τουριστικών λεωφορείων έως 40 θέσεων), τα τέλη κυκλοφορίας μειώνονται από 430 ευρώ σε 215 ευρώ.
-για τη Β΄ κατηγορία (τουριστικών λεωφορείων 41 θέσεων και άνω), τα τέλη κυκλοφορίας μειώνονται από 595 ευρώ σε 300 ευρώ.

Παράλληλα και για τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία καταργείται η προϋπόθεση της υπαγωγής των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και στα ασφαλιστικά ταμεία σε καθεστώς τμηματικής καταβολής.
Σύμφωνα με το υπουργείο, η συγκεκριμένη ρύθμιση καθίσταται επιβεβλημένη, λόγω των πρακτικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την έκδοση και εξόφληση των οικείων χρηματικών ενταλμάτων, αλλά και για να διευκολυνθεί η παροχή ρευστότητας σε αυτές τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.
«Είμαστε ικανοποιημένοι σε πρώτη φάση καθώς πετύχαμε στο θέμα των τελών και αναστέλλουμε την απόφασή μας για κινητοποίηση» είπε ο κ. Μανώλης.
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ