ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Σε καλό ρυθμό οι διαδικασίες στην Π.Ε. Ιωαννίνων

Νέα

Σημαντικά έχει αυξηθεί το ποσοστό δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με τον υπεύθυνο της αναδόχου κοινοπραξίας Κων. Τσαβδάρογλου να εκτιμάται ότι με τη λήξη της προθεσμίας το συνολικό ποσοστό των δηλώσεων θα ξεπεράσει το 60% για την Π.Ε Ιωαννίνων.
Σε κάθε περίπτωση όμως τόσο οι διαδοχικές παρατάσεις όσο και η καλύτερη ενημέρωση των πολιτών έπαιξαν τον ρόλο τους ώστε να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο ενώ μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί δηλώσεις ιδιοκτησίας σε ποσοστό 40% από ιδιώτες και σε ποσοστό 15% από δημόσιους φορείς.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου και με πρόσφατη εγκύκλιο της Κτηματολόγιο Α.Ε. παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν χρήση εμπρόθεσμου πρωτοκόλλου και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και εντός του Νοεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό αφενός δε χρειάζεται να ταλαιπωρηθούν σε ουρές όπως έγινε τις τελευταίες ημέρες των προηγούμενων προθεσμιών και αφετέρου αποφεύγουν τον κίνδυνο επιβολής προστίμου.
«Η εικόνα που έχουμε είναι ότι στην περιοχή των Ιωαννίνων έπιασε τόπο η οργανωμένη επικοινωνία με τους φορείς, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών που ανταποκρίνονται πλέον με μεγαλύτερη ευκολία. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διαδικασία και να πάρουν οι πολίτες που δεν έχουν συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά, έναν αριθμό εμπρόθεσμου πρωτοκόλλου, γιατί το υπουργείο Περιβάλλοντος είναι θέμα χρόνου να επικαιροποιήσεις τη διαδικασία επιβολής των προστίμων.
Είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία επιβολής των προστίμων, όμως δεν ξέρουμε από πότε», σημείωσε ο κ. Τσαβδάρογλου.