Γνωρίστε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νέα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Κύπρο, με φοιτητές από όλο τον κόσμο. Είναι ένα αναπτυσσόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα με έμφαση στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα και την προώθηση νέων γνώσεων. Έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία ενώ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια παγκοσμίως των Times Higher Education University Ιmpact Rankings.
Έχει αξιολογηθεί από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS StarsTM) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης, της Απασχολησιμότητας και της Στήριξης των φοιτητών.
Την Τρίτη, το απόγευμα, στα Γιάννενα, στο ξενοδοχείο Grand Serai έγινε αναλυτική παρουσίαση στα προγράμματα σπουδών, στη δυνατότητα μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών στο Πανεπιστήμιο, στα δίδακτρα, στη φοιτητική ζωή στην Κύπρο, στη στέγαση, στη διαδικασία εισαγωγής, στο πρόγραμμα Erasmus, στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, στα Εξ Αποστάσεως προγράμματα σπουδών.
Η ένδειξη του θετικού προσήμου αξιοπιστίας και της διεθνούς αναγνώρισης και αποδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισφραγίζεται και από τους δείκτες αξιολόγησής του, όπου σημειώνει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης με έμφαση στη διασύνδεση των προγραμμάτων.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ανακοινώσει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή υποψηφίων, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (έναρξη μαθημάτων 30 Σεπτεμβρίου 2019). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ