Για το γραφείο τύπου του Επιμελητηρίου

Νέα
  • Από την εφημερίδα “Πρωϊνά Νέα”

 

Μπορεί ο απελθών πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Μήτσης να μας διαφωτίσει με ποιες «διαφανείς» διαδικασίες είχε στελεχώσει το γραφείο τύπου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και  ποια προσόντα αναγνώρισε στον ταλαντούχο νεαρό δημοσιογράφο που είχε προσλάβει;

Επειδή μάλιστα ο τελευταίος (ο νεαρός) κόπτεται για τη διαφάνεια από την οποία πρέπει να διέπονται όλες οι διαδικασίες που αφορούν προσλήψεις, διαγωνισμούς, αναθέσεις κ.λ.π. φορέων του δημοσίου, θα μπορούσε να μας ενημερώσει  και ο ίδιος (ο δημοσιογράφος – ερευνητής) προσωπικά για το όλο θέμα; Παρεμπιπτόντως εάν θέλει να διευρύνει το πεδίο των ερευνών του, πάνω σε θέματα αναθέσεων και γενικά «δουλειών» με φορείς του δημοσίου, ας ασχοληθεί και με πρόσωπα που ιδιαιτέρως προβάλλει από τα μέσα στα οποία εργάζεται και τα οποία πρόσωπα εμπλέκονται σε δουλειές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με αμαρτωλούς οργανισμούς και με εξωχώριες εταιρείες.

Προσεχώς λεπτομέρειες και ονόματα.

“Πρωϊνά Νέα”