ΦοΔΣΑ – Πρόταση επίλυσης του προβλήματος στη διαχείριση απορριμμάτων

Νέα

Μια πολύ σημαντική συνάντηση για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Βόρειας Ελλάδας (Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονία, Κεντρικής Μακεδονία, Αν. Μακεδονία, αλλά και Θεσσαλία) έλαβε χώρα την Παρασκευή 11/10/2019 στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Εγνατία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».
Η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιχάλη Γεράνη παρουσία των Προέδρων ΦοΔΣΑ της Βόρειας Ελλάδας, του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γραφάκου, του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, του π. Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη, Δημάρχων από διάφορες περιοχές. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ν. Ιωαννίνων Σπύρος Κωνσταντόπουλος.
Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά την οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στο σύνολο της Βόρειας Ελλάδας, περιλαμβανομένων των Περιφερειών ΠΚΜ, ΑΘΜ, ΔΜ, Ηπείρου και Θεσσαλίας μέσω της υλοποίησης ενός ενιαίου σχεδίου ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων των στερεών αποβλήτων σε κεντρική μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ή σε Μονάδες που θα χωροθετηθούν κατάλληλα. Με δεδομένα τα ήδη υλοποιούμενα και προς υλοποίηση έργα αυτών των Περιφερειών, προκύπτει σε ετήσια βάση ότι θα υπάρχει συνολικό υπόλειμμα 450.000 τόνοι/ έτος.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος έθεσε το θέμα πως πρέπει να γίνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης με ρεαλιστικά νούμερα, κόστος αυτής της πρότασης, η εναπόθεση του υπολείμματος και φυσικά ποιο το κέρδος των ΦοΔΣΑ, των Δήμων και συνεπώς των πολιτών κάθε Περιφέρειας.