ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Επιδότηση έως 5 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό και μισθούς

Νέα

Επιδότηση έως και 55% μπορούν να λάβουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για δαπάνες που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών

Επιδότηση έως και 55% μπορούν να λάβουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για δαπάνες που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τού εξοπλισμού τους, αλλά και στο κόστος μισθοδοσίας. Ωστόσο, υπό προϋποθέσεις, υπάρχει η δυνατότητα να λάβουν και αυξημένο ποσοστό επιδότησης. Πρόκειται για την 4η προκήρυξη του Αναπτυξιακού νόμου για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Η δράση έχει προϋπολογισμό 205 εκατ. ευρώ και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 31 Μαρτίου. Αφορά:
-ξενοδοχεία και camping κατηγορίας τουλάχιστον 3 αστέρων
-τουρισμό υγείας και ιατρικό τουρισμός
-μεταποίηση / βιομηχανία
-αγροδιατροφή
-ενέργεια
-εφοδιαστική Αλυσίδα/Logistics
-τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).