ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ – Δώδεκα προγράμματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Νέα

Τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πωγωνίου, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας, συνεχίζουν ο Δήμος Πωγωνίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πωγωνίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: Επιχειρηματικότητα και τουριστική – πολιτιστική ανάπτυξη (25 ώρες), Bιολογικά προϊόντα: Παραγωγή-Πιστοποίηση-Διάθεση (25 ώρες), Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός (12 ώρες), Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες), Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός (12 ώρες), Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες (25 ώρες), Οικιακή μελισσοκομία (25 ώρες), Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά (25 ώρες), Λαογραφία του τόπου (25 ώρες), Διοργάνωση τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή παραδοσιακών προϊόντων με στόχο τη δημιουργία ομάδων τοπικής δράσης (25 ώρες), Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών (25 ώρες), Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία (25 ώρες).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ.: 2653360125

Ταχ. Διεύθυνση: ΚΑΛΠΑΚΙ Τ.Κ.44002

Email: [email protected]

Γραφείο Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 09/12/2019 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.