ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – Αιχμή του δόρατος τα έργα κατά του ευτροφισμού

Νέα

Στα έργα προστασίας ποντάρει ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, και κυρίως σε εκείνα που θα αποτρέψουν τις αιτίες ευτροφισμού της λίμνης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Φορέα Φίλλιπος Φίλιος, στο περιθώριο της εκδήλωσης που αφορά τις προτάσεις για τη σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Η διήμερη εκδήλωση ξεκίνησε χθες και αποτυπώνει την από κοινού στόχευση του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας με τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης. Οι προτάσεις αποσκοπούν αφενός στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος και αφετέρου σε έργα υδρονομίας. ορεινής και πεδινής.
Μεταξύ των έργων που παρουσιάστηκαν χθες και προτείνονται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα με την χρηματοδότηση να εξετάζεται στο πλαίσιο του υφιστάμενου, αλλά και του νέου ΕΣΠΑ είναι η επιστημονική παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των προστατευόμενων ειδών, δράσεις για τη διαχείριση του καλαμιώνα και την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, τοποθέτηση παρατηρητηρίων για την ορνιθοπανίδα και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος περιλαμβάνει περισσότερο δύσκολα, τεχνικά έργα, που απαιτούν μεγάλες κατασκευές, έργα αναδάσωσης και συγκράτησης φερτών υλικών.
Όπως ανέφεραν υπηρεσιακοί παράγοντες από τη ΜΟΔ που παρουσίασαν τις προτάσεις στην εκδήλωση που έγινε στο Κέντρο Προβολής Σπηλαίου στο Πέραμα για τα έργα αυτά θα πρέπει να συναποφασιστεί ποιος θα είναι ο φορέας υλοποίησης, αφού υπάρχουν εμπλεκόμενες αρμοδιότητες μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας Ηπείρου.
Είναι ενδεικτικό ότι το ένα από τα προτεινόμενα έργα που περιλαμβάνει αναδασώσεις, κατασκευές φραγμάτων, δεξαμενές συγκράτησης φερτών υλικών και άλλα αντιπλημμυρικά έχει προτεινόμενο προϋπολογισμό άνω των 8 εκ. ευρώ.
Στα αξιοσημείωτα όπως τόνισαν υπηρεσιακοί παράγοντες είναι και ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν τα προτεινόμενα έργα είναι η προώθηση και υπογραφή του Π.Δ. Παμβώτιδας γιατί αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη συγγραφή του Σχεδίου Διαχείρισης.
Σε δηλώσεις του λίγο πριν την εκδήλωση ο πρόεδρος του Φορέα Φ. Φίλιος τόνισε ότι το σύνολο σχεδόν των έργων κατατείνει σε μία βασική αρχή, να αποτραπούν οι αιτίες του ευτροφισμού της Παμβώτιδας.
«Αυτό απαιτεί νέα έργα και δε γίνεται ούτε με αγιασμό, ούτε με καλή προαίρεση. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που θα κληθούν να το υλοποιήσουν από κοινού ο Φορέας, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η ΔΕΥΑΙ, το Δασαρχείο, η Αποκεντρωμένη και το Πανεπιστήμιο», ανέφερε μεταξύ άλλων.