ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Λύση σε επείγουσες ανάγκες του Μέκκειου Οικοτροφείου

Νέα

Με κάθε πρόσφορο μέσο ο Δήμος Ιωαννιτών και το Τμήμα Κληροδοτημάτων στέκεται στο πλευρό του Μέκκειου Οικοτροφείου.

Πέραν των κοινών δράσεων αλλά και των εργασιών συντήρησης του κτιρίου το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίασή έκανε δεκτή την πρόταση της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων σύμφωνα με την οποία διαθέτει το 20% των εσόδων από το κληροδότημα Μπάρκα για τις ανάγκες του Οικοτροφείου.

Το Σωματείο με μια σειρά εγγράφων προς το Δήμο είχε γνωστοποιήσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. Προκειμένου ο Δήμος να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων αυτών και την αποκατάσταση των βλαβών (στέγη, πατώματα, υδρορροή) αποφασίστηκε όπως το 20% των εσόδων από τα μισθώματα του 2018 του Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα διατεθεί για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων δαπανών.

«Είναι υποχρέωση μας να φροντίζουμε την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας. Η περίπτωση του Μέκκειου είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη γιατί λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν μπορούμε να προβούμε να σε δαπάνες.

Μας δίνεται όμως η δυνατότητα μέσω του Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα να δώσουμε λύση σε επείγουσες ανάγκες του κτιρίου. Η ευαισθησία της δημοτικής αρχής έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όποια περίπτωση χρειάστηκε», δήλωσε η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τα κληροδοτήματα, Γωγώ Γιώτη.