ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ -Διανομή τροφίμων σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ

Νέα

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Θεσπρωτίας, μέσω της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, θα διανείμει τρόφιμα σε δικαιούχους

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Θεσπρωτίας, μέσω της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, θα διανείμει τρόφιμα σε δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ, στα πλαίσια της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής , Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων ετών 2018–2019, με κωδικό MIS: 5029413» , στην αποθήκη του προγράμματος, πρώην Κέντρο Υγείας, από την σήμερα, Τρίτη  01/11/2022 έως και τη Πέμπτη 03/11/2022 και ώρες 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά Α.Μ.Κ.Α. και αστυνομική ταυτότητα. Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Πληροφορίες:

Κα Μπούτα Χριστίνα

Τηλέφωνο: 2665021003

Email: [email protected]