«Δεν υπάρχει νύξη για μεταφορά τμημάτων»

Νέα

«Υπερβολική» η αντίδραση για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, λέει ο Πρύτανης

Για τις εξελίξεις επί του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», που αφορούν και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, ρωτήθηκε ο πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης.
Οι αντιδράσεις στην γειτονική πόλη είναι έντονες ενώ προκλήθηκε και έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για το ζήτημα αυτό.

Πώς προκλήθηκε το θέμα…

Αναστάτωση προκάλεσε η παράγραφος «Αναδιοργάνωση Σχολών και ίδρυση νέων Τμημάτων» αφού αναφέρονται τα Τμήματα που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καταλήγει ως εξής: «Τέσσερις νέες Σχολές είναι μονο-τμηματικές, με περιορισμένη συνεργεία και αλληλεπίδραση με Τμήματα που έχουν συγγενές ή συναφές γνωστικό πεδίο. Για την ανάπτυξη αυτής της συνεργίας και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής αλληλεπίδρασης προτείνονται:

-Η ανασυγκρότηση Σχολής Καλών Τεχνών με δύο Τμήματα: (α) Εικαστικών Τεχνών και Καλών Τεχνών, και (β) Μουσικών Σπουδών.
-Η μετακίνηση των νέων τμημάτων προς την έδρα της Σχολής τους, που έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων κτιριακών υποδομών», πράγμα που ερμηνεύεται ως έναρξη της μεταφοράς του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στα Γιάννενα».
Ο κ. Αλμπάνης έσπευσε να χαρακτηρίσει όλη αυτή την αντίδραση «υπερβολική» λέγοντας ότι έχουν όλη την καλή διάθεση να ενημερώσουν τόσο τους δημάρχους όσο και όλους τους πολίτες εφόσον όμως γίνει η ανάλογη συζήτηση που αφορά επί του συνόλου του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο.

Έσπευσε να πει ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε τα τμήματα (πρώην ΤΕΙ) που συνενώθηκαν να ενισχυθούν με προσωπικό και να είναι αυτοδύναμα λέγοντας ότι «πουθενά δεν υπάρχει νύξη για μεταφορά τμημάτων…».
Τέλος ερωτηθείς για το εάν και κατά πόσο κινδυνεύουν τα τμήματα αυτά από το νέο νομοσχέδιο, υποστήριξε ότι «θα κινδυνεύσουν τα νέα τμήματα από τις αλλαγές εξαιτίας της αλλαγής που θα υπάρξει στις βάσεις εισαγωγής».
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ