ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΡΟΠΗΣ ΤΖΟΥΦΗ – Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ

Εκδηλώσεις

Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ από την πιλοτική φάση στην πιλοτική εφαρμογή, ήταν ο τίτλος της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στα Ιωάννινα, παρουσία της αρμόδιας Υφυπουργού Παιδείας Μερόπης Τζούφη.
Κύριος στόχος των εκδηλώσεων αποτελεί η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους πυλώνες του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα Επαγγελματικά Λύκεια».
Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Α’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων, ξεκίνησε πιλοτικά το σχολικό έτος 2017-2018 σε 9 σχολεία και γενικεύθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο κατά την τρέχουσα χρονιά.
Οι βασικοί άξονες του προγράμματος, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η υφυπουργός Μερόπη Τζούφη, περιλαμβάνουν την εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας, τη στελέχωση των σχολείων με ψυχολόγους, το σχεδιασμό και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων σχεδίων δράσης, την προώθηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και τον εξοπλισμό με υποδομές τηλεδιάσκεψης και τηλε-εκπαίδευσης.
Η εκδήλωση στα Γιάννενα έγινε παρουσία πολλών εκπαιδευτικών αλλά και στελέχων της Εκπαίδευσης στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής» με τη συνδρομή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Ο Θέμης Κοτσιφάκης πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής έργου αλλά και η Αγγελική Φωτεινού περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Ηπείρου αναφέρθηκαν σε όλα όσα εφαρμόζονται αλλάζοντας συνολικά την επαγγελματική εκπαίδευση.
Στις βασικές δράσεις του προγράμματος είναι:
-Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην Γλώσσα και στα Μαθηματικά, με δύο εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα στην τάξη και εντός του ωρολογίου προγράμματος, για την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού.
-Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους, με σκοπό την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.
-Ενεργοποίηση του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή», για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και βελτίωση του κλίματος στην σχολική κοινότητα.
-Δημιουργία «Σχεδίων Δράσης», χρηματοδοτούμενων προτάσεων που προωθούν την καινοτομία, την δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα στα σχολεία και προβάλλουν τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό. Την δράση διαχειρίζεται και συντονίζει το «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών – Νόησις», εποπτευόμενος φορέας της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας.
-Εξοπλισμός των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης ώστε να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ σχολείων σε κοινές δράσεις.
-Δικτύωση των σχολείων μέσα από κοινές πλατφόρμες επικοινωνίας οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων αλλά και την διασύνδεσή τους με τοπικές υποστηρικτικές δομές.
-Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία από ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτές (δράση του ΙΕΠ).
-Επιμόρφωση των ψυχολόγων από ειδικά εκπαιδευμένους επιμορφωτές ψυχολόγους (δράση του ΙΕΠ).
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ανάλογες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις γίνονται σε όλη τη χώρα.