Βιοτράπεζα θέλει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Τοπικά

Τη λειτουργία Βιοτράπεζας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων επιδιώκει η διοίκηση όπως ανέφερε ο διοικητής Βασίλης Τσίκαρης. Η διοίκηση εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα τρέχει τις διαδικασίες για να μπορέσει να συστήσει και να λειτουργήσει μια Βιοτράπεζα που θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για πολλές κλινικές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Στόχος όπως ανέφερε μεταξύ άλλων είναι η Βιοτράπεζα να συγκεντρώσει βιολογικά δείγματα.

Τι είναι οι Βιοτράπεζες

Οι Βιοτράπεζες, γνωστές και ως κέντρα βιολογικών πόρων, συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται ανθρώπινα βιολογικά δείγματα διατηρώντας ταυτόχρονα και τα κλινικά δεδομένα που συνοδεύουν τα εν λόγω δείγματα.
Η ίδρυση και η διατήρηση είτε μικρών συλλογών σε εργαστήρια και νοσοκομεία είτε μεγάλης κλίμακας κέντρων αποθήκευσης είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων και επιδεξιοτήτων.
Η λειτουργία των Βιοτραπεζών μεταξύ άλλων απαιτεί προσοχή στην υλοποίηση τεχνικών συντήρησης και στη κατάλληλη διασφάλιση ποιότητας, ώστε να εξασφαλιστεί πως οι κυτταρικές καλλιέργειες, οι ιστοί ή τα άλλα βιολογικά υλικά που θα ανακτηθούν θα δουλέψουν με τον ίδιο τρόπο όπως τα δείγματα που απομονώθηκαν αρχικά, όπως επισημαίνεται από επιστήμονες που ασχολούνται με το πεδίο αυτό.
Τα εκάστοτε Βιοϊατρικά δείγματα είθισται να συνοδεύονται από στοιχεία σχετικά με το ιστορικό των δοτών και είναι απαραίτητα στις σύγχρονες ερευνητικές προσπάθειες, για ακαδημαϊκές μελέτες όσο και για μελέτες που ενδιαφέρουν ιδιωτικούς φορείς,
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιχειρείται ο συντονισμός των υπαρχουσών βιοτραπεζών ποικίλων δειγμάτων με στόχο τη μείωση των περιττών προσπαθειών, την ευκολία επίτευξης στατιστικά σημαντικών συμπερασμάτων και γενικότερα την ιατρική έρευνα.